Tidlig utskrivning til hjemmet fra fødeavdeling og neonatalavdeling - begrensninger og muligheter

Hansen TWR Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Tidlig utskrivning av mor og barn fra fødeavdelinger er blitt stadig mer vanlig i det siste tiåret. Drivkreftene har vært dels historiske, dels ideologiske, men trolig har økonomiske forhold veid tyngst. Tidlig utskrivning til hjemmet har mange steder vært iverksatt uten å forberede oppfølgingsapparatet på forandringen. Dette har ført til hyppigere gjeninnleggelser pga. slike forhold som alvorlig gulsott hos den nyfødte. Et urovekkende stort antall spedbarn møter ikke til metabolsk rescreening etter tidlig utskrivning. Man frykter derfor en økning av tilfeller av mental retardasjon på grunn av dette. Spørsmålet om “riktig” varighet av et barselopphold i sykehus er ikke vitenskapelig analysert på tilfredsstillende måte. Endringer i etablert praksis bør derfor gjennomføres med varsomhet, og det må etableres kontrollmekanismer slik at uforutsette problemer oppdages tidlig. Tidlig utskrivning fra neonatale intensivavdelinger forekommer nå i flere land. I rike land pleies barn som er avhengig av teknologiske hjelpemidler i økende grad i hjemmet. Denne praksis har heller ikke vært adekvat studert.

Anbefalte artikler