Tidlig utskrivning til hjemmet fra fødeavdeling og neonatalavdeling - begrensninger og muligheter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tidlig utskrivning av mor og barn fra fødeavdelinger er blitt stadig mer vanlig i det siste tiåret. Drivkreftene harvært dels historiske, dels ideologiske, men trolig har økonomiske forhold veid tyngst. Tidlig utskrivning til hjemmethar mange steder vært iverksatt uten å forberede oppfølgingsapparatet på forandringen. Dette har ført til hyppigeregjeninnleggelser pga. slike forhold som alvorlig gulsott hos den nyfødte. Et urovekkende stort antall spedbarn møterikke til metabolsk rescreening etter tidlig utskrivning. Man frykter derfor en økning av tilfeller av mentalretardasjon på grunn av dette. Spørsmålet om "riktig" varighet av et barselopphold i sykehus er ikke vitenskapeliganalysert på tilfredsstillende måte. Endringer i etablert praksis bør derfor gjennomføres med varsomhet, og det måetableres kontrollmekanismer slik at uforutsette problemer oppdages tidlig. Tidlig utskrivning fra neonataleintensivavdelinger forekommer nå i flere land. I rike land pleies barn som er avhengig av teknologiske hjelpemidler iøkende grad i hjemmet. Denne praksis har heller ikke vært adekvat studert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media