Hans Blystad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Blystad

Hans Blystad, Øivind Nilsen, Stein Andresen
29.11.2006
Meldte hivtilfeller per 100 000 innbyggere i 2005 for regioner og land i Barentsregionen og området rundt Østersjøen ( 3 ). For Polen data for 2004 Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 og de endrede...
Hans Blystad
17.06.2004
Ekdahl, Karl Giesecke, Johan Smittskyddsboken 496 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris NOK 500 ISBN 91 -44 - 04197- 7 Miltbrann, SARS, fugleinfluensa og antibiotikaresistens er eksempler...
Hans Blystad
11.09.2003
Tetanus forårsakes av et eksotoksin som utskilles av bakterien Clostridium tetani under dens vekst. Bakterien krever anaerobe eller tilnærmet anaerobe forhold, og den vokser derfor best i vev med...
Hans Blystad
15.05.2003
Jensen, K Bekæmpelse af infektionssygdomme Statens Serum Institut 1902 – 2002. 295 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2002. Pris DKK 295 ISBN 87-17-03659-3 Statens Serum Institut i...
Reidun Brunvatne, Hans Blystad, Terje Hoel
20.06.2002
Til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt ble det i 2000 meldt 11 771 tilfeller av nominativt meldepliktige smittsomme sykdommer (1). Av disse er 6 088...
Hans Blystad
30.05.2000
Malaria regnes som et av verdens store helseproblemer. Sykdommen forekommer i dag endemisk i over 100 land, og ca. 40 % av verdens befolkning bor i disse områdene. Verdens helseorganisasjon anslår at...
Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Recent developments remind us that communicable diseases with their unpredictable nature and potential for local and global epidemics have not yet been relegated to history. The Surveillance System...
Helvi Holm Samdal, Hans Blystad, Anne Eskild, Hans-Olav Fjærli, Svein Arne Nordbø, Babill Stray-Pedersen, Hans Petter Torvik
10.04.2000
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utførte i 1997 en studie av forekomst av antistoffer mot hepatitt C-virus i et tilfeldig utvalg av gravide kvinner i Norge. Resultatene tydet på at...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...
Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Utviklingen de senere årene gir en påminnelse om at infeksjonssykdommer med sin uforutsigbare karakter og sitt potensial for lokale og globale epidemier ikke hører historien til. Meldingssystem for...