Hanne Thürmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Thürmer

Marianne Klemp Gjertsen, Inger Natvig Norderhaug, Hanne Thürmer, John-Arne Røttingen
09.08.2007
Trygve Holmøy & Elisabeth Gulowsen Celius stiller spørsmål ved Kunnskapssenterets arbeidsmåter. Utgangspunktet er diskusjoner rundt et hasteoppdrag om natalizumab ved behandling av multippel...
Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
29.11.2007
Hva er god nok forskning for å trekke slutninger om helserisiko? Er det mulig å enes om prinsipper for hvordan forskningen best kan sammenstilles? Kunnskapssenteret benytter metoder for...
Inger Natvig Norderhaug, Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, Hanne Thürmer
31.01.2008
Det er gledelig å se at Dybing & Grimsrud henviser til at retningslinjer for mer transparente prosesser er underveis. Det er viktig å få på plass slike prosesser også innen toksikologifeltet. Men...
Bjørn Anton Graff, Hanne Thürmer, Odd Søreide, Inger Natvig Norderhaug
14.02.2008
Unntatt for legemidler har Norge ingen nasjonal strategi for hvilke vurderinger som skal gjøres før nye metoder innføres som standardbehandling i helsetjenesten. Nye medisinske metoder bidrar til...
Marianne Klemp Gjertsen, Ingvil von Mehren Sæterdal, Hanne Thürmer
14.02.2008
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 24/2007 kritiserer Jørgen Bramness og medarbeidere vår rapport Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne...
Hanne Thürmer
06.10.2015
Oslo Katedralskole la grunnlaget for medisinstudiet, jeg har aldri angret på valget! Ønsket om å forebygge sykdom og hjelpe mennesker var sterkt. Jeg skrev om røyking, overvekt og livsstil, og reiste...