Hanne Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Solheim

Hanne Solheim
09.11.2020
Det var med stor ærbødighet og enorm ydmykhet jeg møtte til jobbintervju hos Kjell Rootwelt rundt årtusenskiftet. Han var kjent for å ha bygget opp norsk nukleærmedisin til toppnivå, ikke bare...
Audun Elnæs Berstad, Hanne Solheim, Anders Bugge
26.08.2010
Medisinsk bildedanning beveger seg fra konvensjonell, anatomisk fremstilling til avbildning med vekt på funksjon på molekylært og cellulært plan, da gjerne i kombinasjon med de anatomiske...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
14.10.2014
Vi takker professor Eivind Rødahl for gode kommentarer og innspill til vår kasuistikk om en pasient med Erdheim-Chesters sykdom. Rødahl etterlyser eventuell behandlingsrespons på vemurafenib (...
Øyvind Midtvedt, Jan Tore Gran, Hanne Solheim, Eva Kirkhus, Signe Spetalen
19.08.2014
En mann i 40-årene ble innlagt i revmatologisk avdeling med mistanke om systemsykdom. Han hadde i lengre tid hatt symptomer fra øynene, men utredning viste at flere organer var affisert. Mannen ble...
Volker Moræus Solyga, Elin Western, Hanne Solheim, Bjørnar Hassel, Emilia Kerty
02.06.2015
Posterior kortikal atrofi (posterior cortical atrophy, PCA) er et syndrom som medfører synsproblemer på grunn av nevrodegenerasjon i oksipitale, parietale og oksipito-temporale områder, dvs. de bakre...