Fibrinogen som risikofaktor for hjerte- og karsykdom - markør eller patogenetisk faktor?

Halvorsen S Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Fibrinogen er et plasmaprotein med viktige funksjoner i den normale hemostasen og en viktig determinant av blodets viskositet. I løpet av de siste 15 årene har det vært utført en rekke prospektive studier som alle har vist en sammenheng mellom fibrinogenkonsentrasjonen i plasma og forekomst av hjerte- og karsykdom. I denne artikkelen gis en oversikt over hva vi i dag vet om dette. Fibrinogenkonsentrasjonen i plasma er en sterk prediktor for hjerte- og karsykdom, både hos friske og hos pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom. Personer med høy fibrinogenkonsentrasjon synes å ha to til fire ganger økt risiko for kardiovaskulære hendelser eller død i forhold til personer med lav konsentrasjon. Intervensjonsstudier pågår, men resultater foreligger ikke ennå. Det er fortsatt uavklart om fibrinogen er en kausal faktor for utvikling av hjerte- og karsykdom, eller om fibrinogenøkningen bare er en markør for en underliggende inflammasjonsprosess. Rutinemåling av fibrinogen anbefales foreløpig ikke, men videre forskning innen hjerte- og karsykdommer bør inkludere fibrinogen.

Anbefalte artikler