Fibrinogen som risikofaktor for hjerte- og karsykdom - markør eller patogenetisk faktor?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fibrinogen er et plasmaprotein med viktige funksjoner i den normale hemostasen og en viktig determinant av blodetsviskositet. I løpet av de siste 15 årene har det vært utført en rekke prospektive studier som alle har vist ensammenheng mellom fibrinogenkonsentrasjonen i plasma og forekomst av hjerte- og karsykdom. I denne artikkelen gis enoversikt over hva vi i dag vet om dette. Fibrinogenkonsentrasjonen i plasma er en sterk prediktor for hjerte- ogkarsykdom, både hos friske og hos pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom. Personer med høy fibrinogenkonsentrasjonsynes å ha to til fire ganger økt risiko for kardiovaskulære hendelser eller død i forhold til personer med lavkonsentrasjon. Intervensjonsstudier pågår, men resultater foreligger ikke ennå. Det er fortsatt uavklart om fibrinogener en kausal faktor for utvikling av hjerte- og karsykdom, eller om fibrinogenøkningen bare er en markør for enunderliggende inflammasjonsprosess. Rutinemåling av fibrinogen anbefales foreløpig ikke, men videre forskning innenhjerte- og karsykdommer bør inkludere fibrinogen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media