Håkon Kvåle Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Kvåle Bakke

Håkon Kvåle
05.07.2016
Det er positivt at styringsgruppen for ny spesialistutdanning for leger redegjør for sitt utkast for ny spesialiststruktur ( 1 ). Den nye ordningen skal tre i kraft allerede fra september 2017...
Håkon Kvåle Bakke
24.05.2016
Førstehjelpsråd, Norsk Førstehjelp 200 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Undervisning, 2015. Pris NOK 351 ISBN 978-82-05-43628-2 Ifølge omslaget er dette en bok for alle som står i en situasjon der de må...
Håkon Kvåle Bakke
19.04.2016
Det er ikke usannsynlig at en tjeneste med prehospital CT og trombolysebehanding av hjerneslag både kan gi bedre utkomme og være kostnadseffektivt, selv om dette ikke enda er sikkert etablert...