Re: Den akutt syke hjernen må håndteres allerede prehospitalt

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ikke usannsynlig at en tjeneste med prehospital CT og trombolysebehanding av hjerneslag både kan gi bedre utkomme og være kostnadseffektivt, selv om dette ikke enda er sikkert etablert. Forfatterne av en kommentarartikkel i Tidsskriftet kan dermed kanskje unnskyldes for å, noe hastig, konkludere med at et slikt tilbud bør innføres i Norge i løpet av få år (1). Det er spennende og viktig at de europeiske studiene som er gjort på dette nå utprøves under norske forhold. Mens disse studiene utføres på det sentrale Østlandsområdet viser forfatterne til eksempler fra en betraktelig mer grisgrendt del av landet. Det ville vært interessant å høre forfatternes tanker om hva geografien vil kunne ha å si for effekt på tidsvinduet, og nytte-kostnad ved et slikt tilbud. Og hvordan ser en for seg å implementere en slik tjeneste i andre, mer spredtbygde deler av landet? Siden forfatterne hører til Stiftelsen Norsk Luftambulanse drister jeg meg til å tro at svaret innebærer helikopter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media