Håkon Ihle-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med utforming og design av studien, datainnsamling, tolking av data, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Håkon Ihle-Hansen er ph.d., konstituert overlege og forsker.

Artikler av Håkon Ihle-Hansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media