Håkon Ihle-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering

Medisinsk avdeling

Bærum sykehus

og

Forskningsavdelingen

Bærum sykehus

Forfatterbidrag: utforming/design av studien, datainnsamling, tolking av data og revisjon av manuset.

Håkon Ihle-Hansen er ph.d., overlege og forsker.

Artikler av Håkon Ihle-Hansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media