Håkon Ihle-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering

Bærum sykehus

Vestre Viken

Han har bidratt med idé, førsteutkast og utarbeiding/revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendte manusversjon.

Håkon Ihle-Hansen er ph.d. og konstituert overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Håkon Ihle-Hansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media