Hagestad K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hagestad K

Hagestad K
30.05.1999
Det er hyklerisk og lite fruktbart å sjå drikkevanar i ungdomsgenerasjonen isolert frå atferd, holdningar og kultur i vaksenbefolkninga Det er anslått at alkohol kvart år krev mellom 1000 og 2000...
Steen TW, Hagestad K, Hagerup-Jenssen T, Wroldsen A
10.09.1997
Sammendrag Bilkjøring under påvirkning av legemidler representerer et betydelig trafikksikkerhetsproblem. Fylkeslegen i Vest-Agder har prioritert arbeidet med førerkort og medikamenter fra 1995. Vi...
Hagestad K
10.05.1996
Primærlegetenesta er ein hjørnestein i norsk helsevesen. Dette er gjentatte gonger slått fast i faglege og politiske dokument, sist i Helsemeldinga frå 1994 (1). Regjeringa understrekar der den...