Tiltak mot propillekjøring - Fylkeslegens rolle

Steen TW, Hagestad K, Hagerup-Jenssen T, Wroldsen A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bilkjøring under påvirkning av legemidler representerer et betydelig trafikksikkerhetsproblem. Fylkeslegen i Vest-Agder har prioritert arbeidet med førerkort og medikamenter fra 1995. Vi innførte da grenseverdier for de enkelte A- og B-preparater i førerkortsammenheng, basert på gjennomsnittlig forbruk (forskrivning) over minst tre måneder.

I 1995-96 gav vi en eller flere reaksjoner overfor 46 førerkortinnehavere. I 38 (83%) saker ble det gitt advarsel, i 23 (50%) anbefalte vi inndragning av førerkortet, i seks saker (13%) anbefalte vi tidsbegrenset førerkort. I 39 (85%) av tilfellene ble det brukt mer enn ett trafikkfarlig legemiddel. Et benzodiazepin utgjorde størst trafikkfare i 32 (70%) av sakene, et opioid i ti (22%). I 40 saker (87%) fikk vi kjennskap til legemiddelforbruket gjennom forskrivningskontroll av lege eller pasient. Fire leger stod for forskrivningen i 25 (54%) av sakene.

En aktiv holdning fra fylkeslegenes side, kombinert med objektive retningslinjer, kan bidra til å minske problemet. Det er neppe nødvendig med nye lover.

Anbefalte artikler