Tiltak mot propillekjøring - Fylkeslegens rolle

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bilkjøring under påvirkning av legemidler representerer et betydelig trafikksikkerhetsproblem. Fylkeslegen i Vest-Agderhar prioritert arbeidet med førerkort og medikamenter fra 1995. Vi innførte da grenseverdier for de enkelte A- ogB-preparater i førerkortsammenheng, basert på gjennomsnittlig forbruk (forskrivning) over minst tre måneder.

  I 1995-96 gav vi en eller flere reaksjoner overfor 46 førerkortinnehavere. I 38 (83%) saker ble det gitt advarsel, i23 (50%) anbefalte vi inndragning av førerkortet, i seks saker (13%) anbefalte vi tidsbegrenset førerkort. I 39 (85%)av tilfellene ble det brukt mer enn ett trafikkfarlig legemiddel. Et benzodiazepin utgjorde størst trafikkfare i 32(70%) av sakene, et opioid i ti (22%). I 40 saker (87%) fikk vi kjennskap til legemiddelforbruket gjennomforskrivningskontroll av lege eller pasient. Fire leger stod for forskrivningen i 25 (54%) av sakene.

  En aktiv holdning fra fylkeslegenes side, kombinert med objektive retningslinjer, kan bidra til å minske problemet.Det er neppe nødvendig med nye lover.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media