Gunnvald Kvarstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnvald Kvarstein

Mona Stedenfeldt, Gunnvald Kvarstein, Borrik Schjødt, Aslak Johansen, Anne Gina Schie Berntsen, Astrid Brautaset, Vidar Halsteinli
24.05.2019
Chronic pain is a widespread health problem ( 1 , 2 ), where various factors may influence the experience of pain and functional capacity. The patients are followed up by their GP, but may need...
Mona Stedenfeldt, Gunnvald Kvarstein, Borrik Schjødt, Aslak Johansen, Anne Gina Schie Berntsen, Astrid Brautaset, Vidar Halsteinli
23.05.2019
Langvarige smerter er et utbredt helseproblem ( 1 , 2 ) der ulike faktorer kan påvirke smerteopplevelse og funksjonsevne. Pasientene følges opp av fastlege, men kan ha behov for oppfølging fra...
Gunnvald Kvarstein, Tor Inge Tønnessen
20.09.2001
Til tross for økende viten om kroniske smerter ser vårt helsevesen ut til å stå med ”den vonde ryggen” mot veggen i møtet med den store økningen i langtidssykefravær og uførepensjonering på grunn av...
Harald Breivik, Gunnvald Kvarstein
20.10.2005
Det er snart 30 år siden Tidsskriftet presenterte en serie artikler om smerte som helseproblem, basert på forelesninger ved den første nordiske vitenskapelige smertekongress i regi av The...
Gunnvald Kvarstein
17.03.2005
Sviktende blodforsyning (iskemi) er en av de hyppigste årsaker til sykdom og død. Skal vi kunne bedre mulighetene for overlevelse, må iskemi oppdages før skadene i vevet er blitt irreversible...
Gunnvald Kvarstein, Ellen Jørum
17.06.2010
De overflatiske grener av nervus radialis og distale del av vena cephalica og arteria radialis ligger i anatomisk nærhet til hverandre. V. cephalica krysser de overflatiske grenene av n. radialis...
Olav Magnus S. Fredheim, Gunnvald Kvarstein, Eva Undall, Audun Stubhaug, Tone Rustøen, Petter C. Borchgrevink
20.09.2011
Etter kirurgiske inngrep som er for omfattende til å utføres som dagkirurgi, vil vanligvis smertene uten behandling variere fra moderate til svært intense. Dersom man derimot planlegger...
Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Gunnvald Kvarstein
20.09.2011
God og trygg postoperativ smertelindring er viktig for pasienten, men synes også å være viktig for å fremme mobilisering og forebygge venetrombose og hjerte- og lungekomplikasjoner, inkludert...
Gunnvald Kvarstein
21.02.2012
Cole, Frances Macdonald, Helen Carus, Catherine Å bekjempe kroniske smerter En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 269 s, tab, ill. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. Pris NOK 245...
Gunnvald Kvarstein
29.10.2013
Jensen, Troels Staehelin Dahl, Jørgen B. Arendt-Nielsen, Lars Smerter Baggrund – Evidens – Behandling. 3. utg. 419 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 550 ISBN 978-87-7749-703-2...