Nyttig og oppdatert lærebok om smerte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jensen, Troels Staehelin

  Dahl, Jørgen B.

  Arendt-Nielsen, Lars

  Smerter

  Baggrund – Evidens – Behandling. 3. utg. 419 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 550

  ISBN 978-87-7749-703-2

  Tredje revisjon av Smerter foreligger. Redaktørene har invitert 46 forfattere fra fagene medisin, odontologi, psykologi, fysioterapi, kiropraktikk og sykepleie til å bidra med 28 korte kapitler, noe som sikrer en bred og god oppdatering. Et stort antall forfattere fører til en viss grad av gjentakelser og overlapping, men uten at dette sjenerer når leseren bruker boken som oppslagsverk.

  Boken er skrevet på dansk og selges i innbundet form med en enkel og streng layout. Til tider kan figurene fremstå noe fargefattige, men de bidrar i sin enkelhet til at stoffet blir tilgjengelig for flere faggrupper. Leseren får dessuten gjennom oversiktlige tabeller detaljert oversikt over hvilke medikamenter som er aktuelle ved de ulike formene for smerte.

  Rekkefølgen av enkelte kapitler fremstår dessverre tilfeldig, og det er påtagelig at psykologisk smertebehandling ender opp sist i rekken av behandlingsformer. At man ved behandling av kroniske lenderyggsmerter fremhever betydningen av pasientinformasjon, men i kapitlet om nevropatisk smerte kun fokuserer på farmakoterapi, reflekterer også hvordan tilfeldige tradisjoner i de ulike fagfeltene preger medisinsk praksis. I omtalen av omdiskuterte behandlinger som kiropraktikk og manipulasjon, balanserer forfatterne forbilledlig og skiller mellom eksisterende modeller og vitenskapelig funderte teorier. Mindre invasive behandlingsformer er imidlertid utelatt, for eksempel radiofrekvensablasjoner ved fasettleddsrelatert smerte. Boken er også ufullstendig når det gjelder rutiner ved epidural smertebehandling av nyopererte pasienter som samtidig behandles med blodfortynnende/platehemmende substanser. I kapitlet om viscerale smerter og opioider savner jeg en sterkere betoning av problemet «narcotic bowel syndrome», som i liten grad er kjent blant dagens helsearbeidere.

  Smerter utgjør i dag en av de hyppigste årsakene til at pasienter søker helsehjelp. Denne læreboken er derfor et viktig tilskudd til undervisningen av både studenter i medisin, sykepleie og fysioterapi. Samtidig fremstår den som et nyttig oppslagsverk for allmennpraktiserende leger og «organleger» innen spesialisthelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media