Gunnar Saunes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Saunes

Gunnar Saunes
14.02.2008
Charlotte Haug skreiv i Tidsskriftet nr. 23/2007 om IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Al Gore og faren for menneskeskapt global oppvarming pga. CO₂ ( 1 ). Alle som har ni år skulegong...
Gunnar Saunes
18.12.2008
I Tidsskriftet nr. 20/2008 påpeker Birger Valen at «Klimaet er kontrollert av interaksjon mellom hav, atmosfære, is, kontinent og levande organismar» ( 1 ). Han gløymer den vesentlegste faktoren:...
Gunnar Saunes
17.04.2008
Ein auke av CO₂-konsentrasjonen gir ikkje målbar temperaturauke. Sjølv om det har vore ein CO₂-auke siste åra, viser NASA-målingar ingen auke av drivhuseffekten sidan målingane starta i 1978 ( 1 )...
Gunnar Saunes
17.04.2008
Ein auke av CO₂-konsentrasjonen gir ikkje målbar temperaturauke. Sjølv om det har vore ein CO₂-auke siste åra, viser NASA-målingar ingen auke av drivhuseffekten sidan målingane starta i 1978 ( 1 )...
Gunnar Saunes
12.06.2008
Høgare innhald av CO₂ påverkar ikkje absorpsjonen av varmestrålinga nemneverdig. Med normalt CO₂-innhald er det nok med eit luftlag på 10 m for å filtrere så godt som all varmestråling frå jorda i...
Gunnar Saunes
05.10.2006
Kven har ansvaret for den miserable situasjonen i Gaza? Israel, hevdar Mads Gilbert i ein fire sider lang kronikk i Tidsskriftet ( 1 ). Gazi Hamad, talsmann for den palestinske regjeringa, har eit...
Gunnar Saunes
09.01.2003
På spørsmålet mitt om reorienteringsterapi er etisk uforsvarleg, svarer Morten Selle eit bastant ja. Det har han etter mitt syn ingen grunn til. Selle kan utvilsomt finne litteratur og undersøkingar...
Gunnar Saunes
28.08.2003
Studentane Eirik Kjus Aahlin & Silje Andreassen frå Tromsø har vore i Israel (dei skriv feilaktig Palestina) og gir i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2003 ( 1 ) oss lesarar del i dei opplevingane dei...
Sigrid Saunes, Gunnar Saunes
10.08.2002
Mads Gilbert nektar i sitt tilsvar på vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 13/2002 energisk på at palestinske ambulansar vert brukte aktivt i krigføringa (1, 2). Han viser m.a. til at Den internasjonale...
Sigrid Saunes, Gunnar Saunes
20.05.2002
I ein redaksjonell artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2002 går Mads Gilbert til åtak på Israel si krigføring i Libanon i 1982 og under den noverande intifadaen (1). Vi vil først seie oss leie for at...
Gunnar Saunes
10.11.2002
Eg vil gjerne kommentere ein artikkel av Kari Ronge i Tidsskriftet nr. 21/2002, der temaet er homofili (1). Eg siterer frå ein resolusjon som fleirtalet i Norsk psykiatrisk forening har slutta opp om...
Gunnar Saunes
26.08.2010
Eg synest der er nesten ufatteleg at «klimaeliten» her i landet, representert ved bl.a. Drange & Kvåle i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 ( 1 ), enno ikkje har teke innover seg jukset som har kome...
Gunnar Saunes
02.12.2010
Eg noterer meg at Helge Drange & Gunnar Kvåle i Tidsskriftet nr. 17/2010 brukar omgrepet klimaendring ( 1 ). Kvifor brukar dei ikkje global oppvarming – for det er vel det som har vore problemet...