Gunnar Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Moen

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye, Gunnar Moen, Anette Margrethe Storstein
02.10.2017
En kvinne i 60-årene ble innlagt ved nevrologisk avdeling grunnet akutt retrograd og anterograd amnesi. Hun var i full jobb og frisk, bortsett fra medikamentelt behandlet hypertensjon. Symptomene...
Mette Engan, John Asle Bjørlykke, Gunnar Moen, Kjetil Børve Lund, Gro Njølstad
27.09.2016
En fire år gammel jente kom inn på sykehus med diaré, oppkast og feber. Gastroenteritt hos barn er vanlig og regnes som ufarlig i industrialiserte land. Vår pasient hadde i midlertid ledsagende...
Tore Solbakken*, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
10.10.2002
Ved disseksjon i en precerebral arterie penetrerer blod gjennom en defekt i intima, og det hyppigste predileksjonsstedet er ca. 2 cm distalt for carotisdelingen. Blodet trenger seg inn mellom lagene...
Lars Thomassen, Ulrike Waje- Andreassen, Halvor Næss, Gunnar Moen, Alf Inge Smievoll
10.09.2002
Resultatene fra de første 24 pasientene i dette materialet er publisert i Cerebrovascular diseases (1) Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (tPA) ved...
Per Møller, Erling Myrseth, Paal-Henning Pedersen, Jostein Kråkenes, John Ludvig Larsen, Gunnar Moen
10.06.2002
Figur  1 Akustikusnevrinom. MR (T1) fra 73 år gammel kvinne. Til venstre et koronarsnitt, pasienten sett forfra. Til høyre et aksialsnitt, pasienten er sett nedenfra. Bildene er tatt etter intravenøs...
Julie Hordnes, Gunnar Moen, Ole-Bjørn Tysnes
20.09.2001
Hemiballisme er en type hyperkinesi som karakteriseres av store, kraftige og hurtige bevegelser i proksimale ledd i en kroppshalvdel (1). Som motsetning beskrives chorea som kastende bevegelser i...
Guttorm Eldøen*, Lars Thomassen, Hans-Jørgen Johnsen, Harald Schrader, Gunnar Moen
20.09.2001
Akutt hjerneinfarkt med okklusjon i a. basilaris er en alvorlig tilstand forbundet med høy letalitet og betydelig sekvele. Behandlingsalternativene til nå har hatt liten effekt. Intravenøs...
Halvor Næss, Gunnar Moen, Rupavathana Mahesparan
27.04.2006
En 44 år gammel kvinne ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en tre dagers sykehistorie med personlighetsendring (ofte irrelevante svar og lang latenstid) og hodepine. Før det hadde hun hatt lette...
Øivind Torkildsen, Rafael Alexander Leiva, Shashi Gulati, Gunnar Moen, Frode Svendsen
27.03.2012
Hodepine er et vanlig symptom. Oftest dreier det seg om tilstander som migrene eller tensjonshodepine. Ved hyperakutt hodepine der lege oppsøkes, har ca. 1 % av pasientene subaraknoidalblødning...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Gunnar Moen, Halvor Næss
19.05.2015
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk...