Gunnar Hoddevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Hoddevik

Sebastian Imre Sarvari, Gunnar Hoddevik, Arne Broch Brantsæter
09.08.2007
Vi beskriver to pasienter med akutt hepatitt E etter opphold i India og gir en kort omtale av virologi, epidemiologi, symptomatologi, klinisk funn og forebyggende tiltak basert på relevant litteratur...
Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Olav Dalgard, Tore W. Steen, Gunnar Hoddevik
28.02.2008
Hepatitt C-virusinfeksjon er ifølge Verdens helseorganisajon et globalt helseproblem. Infeksjonen blir ofte kronisk og er en viktig årsak til leversvikt og primær levekreft. I Norge er hepatitt C-...
Kristi Johanne Skurtveit, Wenche Iren Bjelkarøy, Nina Gade Christensen, Geir Thue, Sverre Sandberg, Gunnar Hoddevik
10.06.2001
Infeksiøs mononukleose diagnostiseres på grunnlag av kliniske funn samt hematologiske (1) og serologiske undersøkelser. Ved klinisk infeksiøs mononukleose ansees påvisning av infeksiøs mononukleose...
Inger Sofie Samdal Vik, Susanne Gjeruldsen Dudman, Olav Hungnes, Gunnar Hoddevik
21.01.2011
I kommentarspalten i Tidsskriftet nr. 19/2010 skriver Scheel og medarbeidere at de i september 2009 ble gjort oppmerksom på at ingen laboratorier i Norge utførte influensaserologi (antistoffpåvisning...