Gudrun Høiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gudrun Høiseth er ph.d., spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gudrun Høiseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media