Gudrun Høiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: gudrho@ous-hf.no

Gudrun Høiseth er ph.d., spesialist i klinisk farmakologi, overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus og forsker ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Gudrun Høiseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media