Gudrun Høiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gudrun Høiseth

Gudrun Høiseth, Dag Helge Strand, Liliana Bachs
28.09.2020
Det er viktig å kjenne til alle mulige årsaker til funn av rusmidler i urin. I denne artikkelen vil vi presentere hvordan bruk av legemidler som inneholder amfetamin og morfin, kan lede...
Marit Tveito, Marte Handal, Knut Engedal, Robert Løvsletten Smith, Gudrun Høiseth, Svetlana Skurtveit
29.10.2019
Antipsykotiske legemidler brukes på indikasjoner som schizofreni og bipolar lidelse, men også utenom godkjent indikasjon ved atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD). Andre...
Gudrun Høiseth, Øystein Løvåsdal, Thomas Kjenner Titze, Jørgen G. Bramness, Liliana Bachs
23.02.2006
På slutten av 1980-tallet kom rapporter om at 3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA) (ecstasy) førte til nevronskade hos dyr, først og fremst av serotonerge nevroner ( 1 ). Ut over 1990-tallet økte...
Gudrun Høiseth
22.09.2005
Kastorbønner. Foto Marianne Loraas Naturen inneholder mange stoffer som både kan drepe og helbrede. Det meget toksiske planteproteinet ricin, som finnes i kastorbønner fra planten Ricinus communis,...
Gudrun Høiseth, Sjur Olsnes
22.09.2005
Etter funnet av ricin i det amerikanske senatet i februar 2004 har stoffet vært omtalt i mediene som et mulig våpen for terroristorganisasjoner. Dette planteproteinet har imidlertid også et...
Gudrun Høiseth, Knut Hjelmeland, Liliana Bachs
20.10.2005
Fensyklidin er for første gang på ti år beslaglagt i Oslo. Vi ønsker derfor å gi en oversikt over dette stoffets egenskaper og virkninger. Litteratur om fensyklidin er funnet etter bruk av relevante...
Gudrun Høiseth, Håvard Bentsen
07.02.2012
Etterlevelse er et stort problem ved bruk av antipsykotiske legemidler. Derfor ble det i 1960-årene utviklet depotinjeksjoner. Ved å redusere vannløseligheten betydelig har man oppnådd at...
Gudrun Høiseth, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
29.05.2012
I de tilfellene der monoterapi med et antidepressivt legemiddel ikke gir tilfredsstillende effekt, kan kombinasjonsbehandling vurderes. Årsaker til terapisvikt, som feil diagnose eller ikke-optimalt...