Datamaskintolking av EKG - veiledende eller villedende?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Datamaskintolking av EKG er ikke fullkommen, og feilaktige tolkingsforslag kan forvirre. Vi ønsket å undersøke om legeri primærvaktsjiktet ved en medisinsk avdeling lar seg villede eller veilede av dataprogrammets tolking av EKG.

  20 leger beskrev hver ti EKG-utskrifter som randomisert var med eller uten påført datamaskintolking. Eksemplene vartatt fra et utvalg på 20, hvorav ti var tolket korrekt av datamaskinen og ti feilaktig. Når EKG-utskriftene var påførten korrekt datamaskintolking, ble 58% riktig tolket av legene, mot 30% riktige legetolkinger uten støtte fratolkingsprogrammet (p < 0,005). Feilaktig datamaskintolking på EKG-utskriftene influerte ikke signifikantpå antall riktige legetolkinger. Mange av primærvaktlegene hadde mangelfulle EKG-kunnskaper. Disse legene klarte iliten grad å utnytte datamaskinens tolkingsforslag, selv når disse var gode. Funnene tyder på at datamaskinbasertEKG-tolking har en veiledende effekt, og at tolkingsprogrammet kan være et nyttig hjelpemiddel dersom det brukeskritisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media