Datamaskintolking av EKG - veiledende eller villedende?

Morisbak B, Gjesdal K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Datamaskintolking av EKG er ikke fullkommen, og feilaktige tolkingsforslag kan forvirre. Vi ønsket å undersøke om leger i primærvaktsjiktet ved en medisinsk avdeling lar seg villede eller veilede av dataprogrammets tolking av EKG.

20 leger beskrev hver ti EKG-utskrifter som randomisert var med eller uten påført datamaskintolking. Eksemplene var tatt fra et utvalg på 20, hvorav ti var tolket korrekt av datamaskinen og ti feilaktig. Når EKG-utskriftene var påført en korrekt datamaskintolking, ble 58% riktig tolket av legene, mot 30% riktige legetolkinger uten støtte fra tolkingsprogrammet (p < 0,005). Feilaktig datamaskintolking på EKG-utskriftene influerte ikke signifikant på antall riktige legetolkinger. Mange av primærvaktlegene hadde mangelfulle EKG-kunnskaper. Disse legene klarte i liten grad å utnytte datamaskinens tolkingsforslag, selv når disse var gode. Funnene tyder på at datamaskinbasert EKG-tolking har en veiledende effekt, og at tolkingsprogrammet kan være et nyttig hjelpemiddel dersom det brukes kritisk.

Anbefalte artikler