Geir Ketil Røste

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Ketil Røste

Mathias Toft, Bård Lilleeng, Jon Ramm-Pettersen, Geir Ketil Røste, Lena Pedersen, Inger Marie Skogseid, Espen Dietrichs
11.09.2008
Bevegelsesforstyrrelser er en heterogen gruppe sykdommer og syndromer som forstyrrer evnen til å starte og kontrollere bevegelser. De karakteriseres av endringer i koordinasjon og hastighet av...
Anna Bremer, Ann-Sofie Eriksson, Geir Ketil Røste, Bredo Knudtzen, Karl Otto Nakken
23.03.2006
Stimulering av vagusnerven ble introdusert i USA i 1988 som et behandlingsalternativ til pasienter med intraktabel epilepsi. I begynnelsen av 1990-årene ble denne behandlingen også tatt i bruk her i...
Leif Gjerstad, Erik Taubøll, Geir Ketil Røste
26.06.2003
Epilepsiene er sykdommer der det er tendens til tilsynelatende uprovoserte anfall med primært utgangspunkt i hjernen ( 1 ). Det er derfor alltid nødvendig å lete etter årsak og vurdere mulighetene...
Geir Ketil Røste
19.05.2005
Medisinsk fagkompetanse er en sentral del av grunnlaget for helsepolitiske beslutninger. Skal vi lykkes i rollen som vokter av pasienttilbudet, må Legeforeningen fremstå som en seriøs samfunnsaktør,...
Geir Ketil Røste
19.05.2005
Jeg ønsker å gjøre Legeforeningen til en slagkraftig forhandlingsorganisasjon som ivaretar medlemmenes behov for en fagforening i tradisjonell forstand. Legeforeningen skal også være en medisinsk-...
Geir Ketil Røste, Espen Dietrichs
02.06.2005
Med stadige krav til effektivisering og innsparing er det vanskelig for norske sykehus å ta i bruk nye og bedre behandlingsmetoder Mange av de senere års fremskritt innen medisinsk diagnostikk og...
Geir Ketil Røste
04.05.2005
En av de store helsepolitiske utfordringer vi står overfor er å sikre god og effektiv behandling til pasienter med flere og kroniske lidelser, slik som geriatriske lidelser, rusproblemer eller...
Geir Ketil Røste
21.04.2005
Leger har et sterkt behov for rammer for utøvelsen av sitt fag som gjør det mulig å gi et best mulig tilbud til pasientene. Våre tillitsvalgte har derfor et faglig perspektiv med oppmerksomheten...