Geir Bråthen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Bråthen

Geir Bråthen, Lars Jacob Stovner, Ralf Peter Michler
22.03.2021
Harald Schrader døde 31.1.2021 i Hamburg. Han vokste opp i Tyskland med norsk mor, og tok medisinutdanningen der. Som sterk tilhenger av den nordiske helsevesenmodellen valgte han tidlig å flytte til...
Krister Brantberg, Frederik Goplen, Geir Bråthen, Stein Helge Glad Nordahl, Haakon Arnesen
25.09.2008
Det er presentert flere studier som har tatt opp kortikosteroidbehandling i akuttfasen av vestibularisnevritt. I denne artikkelen drøfter vi hvorvidt det i dag er grunnlag for å innføre behandling av...
Geir Bråthen
28.02.2008
Lavoll-Nylenna, A. Spis smart Mat for hjernen. 125 s, ill. Oslo: J.M. Stenersens forlag, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-7201-423-9 Blikkdiagnosen var noe ufordelaktig, overskriftene tabloide. Stoffet...
Eylert Brodtkorb, Geir Bråthen, Gunnar Bovim, Grethe Helde
22.04.2004
Bilførere skal ha full og uavbrutt kontroll over sine kjøretøyer. Alle anfall med nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, dømmekraft eller motorisk kontroll medfører trafikkrisiko. Når de helsemessige...
Geir Bråthen
06.05.2004
Nakken, Karl Otto Fokus på epilepsi 251 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2003. Pris NOK 338 ISBN 82-02-22628-7 Med denne boken har vi fått en sammenhengende norsk tekst om alle aspekter ved...
Geir Bråthen
28.05.2003
Sammenhengen mellom alkohol og epileptiske anfall ble observert allerede av Hippokrates ( 1 ). Huss introduserte i 1849 begrepet kronisk alkoholisme, og viste at det etter langvarig alkoholmisbruk...
Siri Hylleraas Bø, Geir Bråthen, Espen Dietrichs, Gunnar Bovim
30.11.2000
Hodepine har en livstidsprevalens på 93 % hos menn og 99 % hos kvinner (1). Akutt hodepine er ikke entydig definert i vanlige klassifikasjonssystemer, som klassifikasjonene til International...
Geir Bråthen
07.10.2010
Nakken, Karl Otto Epilepsi 238 s, tab, ill. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm, 2010. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-32687-6 Denne norske læreboken i epilepsi fikk en god mottakelse da den utkom i første...
Sverre Myren, Marit Julien, Geir Bråthen
26.01.2016
Ordet førlighet bør unngås i akuttmedisinsk sammenheng. Det kan misforstås. Illustrasjon: Sylvia Stølan Førlighet betyr ifølge ordboken «evne til full bevegelighet» ( 1 ). Ordet kommer av adjektivet...