Geir Bråthen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Geir Bråthen er dr.med., spesialist i nevrologi, klinikksjef ved Nevroklinikken og overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Geir Bråthen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media