Geir Aamodt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Aamodt

Geir Aamodt
18.09.2017
Andreas Habicht Medicinsk statistik 244 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 349 ISBN 978-87-628-1552-0 Den erfarne danske biostatistikeren Andreas Habicht har skrevet en lettlest og...
Mirjam Lukasse, Pål Øian, Geir Aamodt
12.01.2006
ABC-enheten (Alternative Birth Center) ved Aker universitetssykehus startet opp november 1997. Enheten ble flyttet til Ullevål universitetssykehus mai 2004. En ABC-enhet er en jordmorledet enhet som...
Geir Aamodt, Petter Laake
12.01.2006
Arne Høiseths kommentarartikkel i dette nummer av Tidsskriftet ( 1 ) med kritikk av vår artikkel i Tidsskriftet nr. 16/2005 ( 2 ) innholder dessverre mange feil og uklarheter omkring statistikk som...
Geir Aamodt
23.02.2006
Peat, Jennifer Barton, Belinda Medical statistics A guide to data analysis and critical appraisal. 324 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Pris GBP 30 ISBN 0-7279-1812-5 Statistikeren...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
17.06.2004
Inntil ca. 1980 var acetylsalisylsyre det mest kjøpte reseptfrie febernedsettende og smertestillende midlet i Norge. På den tiden ble man klar over at acetylsalisylsyre gir økt forekomst av Reyes...
Per Lagerløv*, Tanja Holager, Tone Westergren, Geir Aamodt
26.08.2004
Paracetamol virker analgetisk og antipyretisk og har vært et vanlig og mye brukt legemiddel i mange år. Hos barn kan det være vanskelig å skille moderat smerte fra andre tilstander som gir ubehag,...
Geir Aamodt, Pål Gulbrandsen, Petter Laake, Preben Aavitsland, Michael Bretthauer
25.08.2005
Tidsskriftet er et generelt medisinsk-vitenskapelig tidsskrift for norske leger. Til vitenskapelige artikler stilles det krav om presis og korrekt bruk av statistiske metoder. Det er en vanskelig...
Geir Aamodt, Anne Johanne Søgaard, Øyvind Næss, Anne Cathrine Beckstrøm, Sven Ove Samuelsen
11.02.2010
Universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt har gått sammen om å samle flere befolkningsbaserte helseundersøkelser i én database: Cohort of Norway (CONOR)...
Geir Aamodt
03.06.2011
Situasjoner der man observerer flere alvorlige sykdomstilfeller enn forventet innenfor et begrenset område vil skape bekymring. Det finnes flere metoder for å undersøke muligheten for at slike...
Geir Aamodt
27.11.2012
Fabrigar, Leandre R. Wegener, Duane T. Explorative factor analysis Understanding statistics. 159 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 18 ISBN 978-0-19-973417-7 Faktoranalyse (...
Nora Heyerdahl, Geir Aamodt, Rannveig Nordhagen, Ragnhild Hovengen
15.05.2012
Andelen barn med overvekt og fedme har økt i store deler av verden ( 2 , 3 ). I noen studier synes denne økningen nå å avta, men prevalensen er fortsatt høy ( 4 , 5 ). Blant norske niåringer har 18,5...
Geir Aamodt
17.06.2014
Løvås, Gunnar G. Statistikk for universiteter og høgskoler 3. utg. 542 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 599 ISBN 978-82-15-01807-2 Løvås’ statistikkbok er skrevet for alle som...