Gaut Gadeholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gaut Gadeholt

Ingvild S. Ask, Siri Føreid, Charlotte K. Knatten, Sean C. Wallace, Gaut Gadeholt
19.01.2017
En gutt i barnehagealder ble henvist til akuttmottak 20 timer etter at han ved et uhell hadde drukket ca. 10 ml av drivstoffet til en radiostyrt bil (bildet). Drivstoffet inneholdt 80 % metanol og 20...
Gaut Gadeholt
16.12.2004
I Tidsskriftet nr.12/2004 påpeker Christian Drevon og medarbeidere at mangel på vitamin K kan ha uheldige effekter utover effekten på blødningstid ( 1 ). De slutter seg til amerikanske anbefalinger...
Gaut Gadeholt
20.01.2005
Simonsen, Terje Aarbakke, Jarle Lysaa, Roy Illustrert farmakologi Bind 1 og 2. 2. utg. 505 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 677 ISBN 82-7674-948-8 og ISBN 82-7674-949-6 Første utgave av...
Gaut Gadeholt
21.10.2010
Kampmann, Jens P. Brøsen, Kim Simonsen, Ulf Basal og klinisk farmakologi 4. utg. 876 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2010. Pris DKK 1 000 ISBN 978-87-7749-552-6 Dette er en etablert dansk...
Gaut Gadeholt
21.01.2011
Neal, Michael J. Medical pharmacology at a glance 6. utg. 120 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 23 ISBN 978-1-4051-8197-6 Boken tilhører en serie av kortfattede studentbøker i...