God nordisk lærebok i farmakologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kampmann, Jens P.

  Brøsen, Kim

  Simonsen, Ulf

  Basal og klinisk farmakologi

  4. utg. 876 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2010. Pris DKK 1 000

  ISBN 978-87-7749-552-6

  Dette er en etablert dansk lærebok. Fjerde utgave har fått med nye legemidler og oppdaterte fakta. Boken er lett å lese. Tabeller og figurer er utformet slik at de bedrer leselighet og forståelse. Boken er redigert og skrevet og utformet slik at den passer for lesere som starter uten forkunnskaper. For medisinstudenter vil det trolig gi best utnyttelse av boken om studiet av den starter tidlig. Da kan den være en grunnsten i leseprogrammet for to viktige målgrupper: studenter som planlegger å gå inn i klinisk praksis – og fremtidige laboratoriefarmakologer. Leseren vil finne at boken kombinerer farmakologi, fysiologi og klinikk slik at den gir mulighet til å forstå stoffet – og at den er for tykk til at den kan pugges i sin helhet.

  Dermed kan og må studenten velge lesedybde etter interesse og behov. Stoffet er delt i tre. Del en omhandler basale prinsipper. Del to omhandler organsystemers farmakologi. Denne organiseringen sparer gjentagelser når et legemiddel eller en mekanisme dukker opp i flere organsystemer. Del tre omhandler forhold som det ikke er så vanlig å finne i vanlige farmakologibøker, men som gir boken ekstra verdi: Behandling av barn, gravide, gamle, lever- og nyresyke; misbruk, intoksikasjoner, bivirkninger, kliniske studier, og regulatoriske systemer. Kvaliteten av stikkord og kryssreferanser gjør at boken er bedre som lesebok enn som oppslagsbok. Redaktørene sier i forordet at de har samordnet kapitlene fra de 77 forskjellige forfatterne for å sikre ensartet oppbygging av kapitlene. Men balansen innenfor hvert kapittel varierer en god del. Noen steder tar fysiologien overhånd i forhold til farmakologien og den praktiske bruken av legemidlene. Andre steder blir boken for klinisk og for lite basal slik at det er overlapping med kliniske lærebøker. Hvert kapittel har litteraturreferanser, men noen referanser ser unødvendig gamle ut. Alle innvendinger til tross: Etter min mening er dette en god og velbalansert lærebok som jeg helhjertet vil anbefale.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media