Utdatert innføring i farmakologi

Gaut Gadeholt Om forfatteren
Artikkel

Neal, Michael J.

Medical pharmacology at a glance

6. utg. 120 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 23

ISBN 978-1-4051-8197-6

Boken tilhører en serie av kortfattede studentbøker i medisin. I omslagsteksten sier forlaget at boken kan brukes som introduksjon til faget, og som repetisjonsbok for dem som nærmer seg slutteksamen. Forfatteren presenterer faget i form av 46 tosiders artikler med én figur og med ledsagende tekst om sykdommer og legemidlene som hører til. Han sier i forordet at han har begrenset teksten til det minimum som er nødvendig for å forstå figuren i hvert kapittel, og at fargebruk i figurene er den mest synlige endringen fra 2005-utgaven. Men boken er ikke oppdatert frem til 2005. For det første mangler banebrytende nyere legemidler, f.eks. imatinib, som fikk FDA-godkjenning i 2001. For det andre bruker forfatteren uforholdsmessig mye plass på gamle og mindre aktuelle legemidler som halotan, tioridazin, cimetidin og irreversible MAO-hemmere. Han bruker også mye plass på transmittersubstanser, autonomt nervesystem og membraner – omtrent som man gjorde i 1970-årene. Han gir derimot minimalt av informasjon som kan hjelpe i vurderingen av terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner eller seponeringsproblemer, eller som kan veilede i valg og tilpasning av dosering.

Jeg kan ikke se at boken kan brukes til innføring for nybegynnere: Til det er den altfor kortfattet og skjev i stoffvalget. Den er heller ikke egnet for panikklesning kort tid før eksamen; selv om man da pugger boken, lærer man ikke det man trenger.

Anbefalte artikler