Frode Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Solberg

Lars Duvaland, Frode Solberg
19.04.2007
Leger som driver egen virksomhet, har ved flytting av praksis i utgangspunktet rett til å ta med seg journaler som han/hun har skrevet om sine pasienter. Et avklarende brev fra Helse- og...
Anne-Sofie Daleng, Frode Solberg
06.11.2008
Fra 1.7. 2008 har alle arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-2 fjerde ledd, og skal gi eldre arbeidstakere mulighet og motivasjon til å stå...
Frode Solberg
09.10.2008
Legene har taushetsplikt også ved henvendelser til Legeforeningen og ved behov for juridisk bistand. Sekretariatet i Legeforeningen, Rettshjelpsutvalget og Rådet for legeetikk behandler en rekke...
Frode Solberg
27.04.2006
Helsepersonell som melder fra om kritikkverdige forhold til tilsynsmyndigheten må omfattes av det alminnelige vernet som forslaget til de nye reglene legger opp til. Legeforeningen mener det er...
Anne Kjersti Befring, Frode Solberg
26.01.2006
– Vi er svært tilfreds med hvordan forhandlingene forløp og at begge parter arbeidet så konstruktivt og med tillit til hverandre, sa Steinar Marthinsen og Torunn Janbu da de undertegnet ny...
Frode Solberg
07.10.2004
Det er sterkt ønskelig at ny forskrift om politiarrest bidrar til en klargjøring av legens rolle, mener Legeforeningen. Dette fremgår av foreningens høringsuttalelse til Justisdepartementet, i...
Frode Solberg, Lars Duvaland
06.11.2003
Legeforeningen og de regionale helseforetakene kom til enighet om ny rammeavtale om avtalepraksis for private legespesialister torsdag 18. september. Avtalen ble godkjent av Legeforeningens...
Anne Kjersti Befring, Frode Solberg
26.11.2013
Legeforeningen har helt siden landsstyrevedtaket i 2009 arbeidet aktivt for å få innført faste stillinger for leger i spesialisering. Det politiske gjennomslaget kom året etter, i 2010, da daværende...
Frode Solberg
11.08.2015
Det har fremkommet noen spørsmål av juridisk karakter etter Kristian Hamandsen og Marit H Christiansens kommentar i Tidsskriftet med tittel «Gode ansettelsesforhold i sykehus gavner alle» ( 1 )...