Fridtjof Heyerdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fridtjof Heyerdahl

Fridtjof Heyerdahl
15.01.2009
Nesten en tredel av alle pasienter med selvpåført forgiftning gjentar dette i løpet av ett år. Det viser en ny studie fra Oslo. I studien ble alle forgiftninger som ble behandlet i sykehus og...
Fridtjof Heyerdahl
24.05.2016
Bretteville-Jensen, Anne Line Bilgrei, Ola Røed Nye psykoaktive stoffer En rusmiddelrevolusjon? 183 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02577-3 I en tid der antall...
Berit Muan, Fridtjof Heyerdahl, Roald Lindås, Anders Prestmo, Helge Skjønsberg, Knut Joachim Berg
26.08.2010
Det er drøyt 10 000 forgiftningsrelaterte sykehusinnleggelser og 500 dødsfall årlig på grunn av forgiftning i Norge ( 1 , 2 ). Ca. 1/5 av dødsfallene skjer i sykehus. Kunnskap om omfang og...
Hallgeir Mæsel Kolvik, Fridtjof Heyerdahl, Mari Asphjell Bjørnaas, Knut Erik Hovda, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg
09.08.2011
Akutt forgiftning er et alvorlig helseproblem og en hyppig årsak til sykehusinnleggelse og prehospital behandling ( 1 ). I Oslo behandles de fleste opiatoverdoser (for det meste illegalt stoff) av...
Fridtjof Heyerdahl, Silje Olin Lervåg, Margrete Skagestad, Dag Jacobsen
27.03.2012
Det finnes få indremedisinske intensivavdelinger i Norge. Med et stadig økende behov for intensivplasser og med sykehusstrukturer i endring er det viktig å vite hva slags pasienter som trenger...