Fredrik A. Walby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik A. Walby

Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl
09.09.2019
Ekeberg og Hem drøfter i sin kronikk mange viktige momenter. Vi er enige i behovet for mer klinisk forskning samt påpekningen av nødvendigheten av finansiering og evaluering av handlingsplaner på...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
03.10.2017
Each year, more than 500 Norwegians take their own life. This figure is four times higher than the number of road traffic fatalities in 2015 ( 1 ). The causes of suicide are complex, difficult to...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
02.10.2017
Hvert år tar over 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er over fire ganger så mange som antall trafikkdøde i 2015 ( 1 ). Årsakene til selvmord er sammensatte, vanskelig å undersøke og bare i...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
13.12.2007
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret om antidepressiv behandling bærer preg av manglende kompetanse i psykiatri og klinisk forskning. Flere av konklusjonene mangler tilstrekkelig dokumentasjon...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
01.11.2007
På forsommeren i år mottok vi et innlegg til Tidsskriftets spalte Brev til redaktøren skrevet av Svein Reseland. Han kritiserte vår artikkel om sammenhengen mellom økninger i salget av...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
28.06.2007
Det er selvsagt riktig at vår formulering om at antall selvmord sank «med opptil 150 pr. år» kan misforstås. Det er ikke snakk om en slik reduksjon i selvmordsraten hvert eneste år – da ville jo...
Unni Rønneberg, Fredrik A. Walby
17.01.2008
Flere enn 90 % av dem som tar sitt eget liv, har en diagnostiserbar psykisk lidelse ( 1 ). Selvmordsrisikoen hos pasienter som behandles i psykisk helsevern, ofte med alvorlige lidelser, er således...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
14.02.2008
Marianne Klemp Gjertsen og medarbeidere innrømmer at diskusjonskapitlet i rapporten Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne ( 1 ) kunne vært...
Fredrik A. Walby, Ewa Ness
30.04.2009
Pasienter som skader seg selv uten suicidal intensjon, bør tilbys hjelp på legevakt for å dempe den akutte krisen. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I legevaktsammenheng...
Fredrik A. Walby
15.10.2013
Goldney, Robert D. Suicide prevention 2. utg. 102 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 20 ISBN 978-0-19-967758-0 Denne pocketboken inngår i serien Oxford Psychiatry Library , og...
Lars Mehlum, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
25.03.2014
I et debattinnlegg i Tidsskriftet skriver J. Hagen og medarbeidere om selvmordsrisikovurderinger ( 1 ). Suicidal atferd har mange årsaker, men psykisk lidelse spiller svært ofte en sentral rolle...