Fredrik Hellem Schjesvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Hellem Schjesvold

Fredrik Hellem Schjesvold
10.01.2017
For å få fullt utbytte av immunterapi må vi forstå hvordan immunsystemet utfører drap på kreftceller og hva som hindrer denne effekten. Fredrik Hellem Schjesvold. Foto: Privat Immunresponser mot...
Fredrik Hellem Schjesvold, Malvin Sjo, Jon-Magnus Tangen, Jens Hammerstrøm, Lorentz Brinch
12.06.2008
AL-amyloidose (lettkjedeamyloidose) er den vanligste formen for systemisk amyloidose i vestlige land, med en insidens på ca. 1/100 000 ( 1 ). Det er de ti siste år kun publisert én artikkel på norsk...
Fredrik Hellem Schjesvold
19.11.2009
I Tidsskriftet nr.18/2009 legger Odd Kildahl-Andersen og medarbeidere frem en kasuistikk om en 50 år gammel kvinne med høyt hemoglobinnivå og jernmangel ( 1 ). Grunnet høyt erytropoietinnivå var...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
A woman in her seventies was admitted to hospital with reduced general condition, exertion dyspnoea and generalised pain, particularly pronounced in her calves. During the course of events the...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
30.10.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1969 – 72 I Tidsskriftet nr. 17/2012, side 1971 er det feil bilde i figur 3. Her viser vi både figur 2 og riktig figur 3. Figur 2 CT abdomen uten kontrastmiddel fra...
Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold
18.09.2012
En kvinne i 70-årene ble innlagt i sykehus med nedsatt allmenntilstand, aktivitetsdyspné og generaliserte kroppssmerter, spesielt uttalt i leggene. I forløpet utviklet pasienten svikt i flere...
Fredrik Hellem Schjesvold
05.02.2013
Vi takker for en flott kasuistikk i Tidsskriftet nr. 22/2012 om amyloidose ( 1 ), en underdiagnostisert sykdomsgruppe ( 2 ). Vi har siden 2010 arbeidet for bedring av amyloidosetyping i Norge, og vi...
Fredrik Schjesvold, Kristine Wiencke, Geir E. Tjønnfjord
19.03.2013
I Tidsskriftet nr. 2/2013 har Tor-Arne Hagve og medarbeidere en oversiktsartikkel om utredning av jernmangelanemi ( 1 ). Temaet er meget viktig av flere grunner; den viktigste er at anemi ofte er et...