Fredrik Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Carlsen

Fredrik Carlsen, Berit Bringedal
26.02.2009
Både spørreundersøkelser om befolkningens tilfredshet med helsevesenet og om helsepersonalets tilfredshet med arbeidssituasjonen gir verdifull informasjon om tilstanden i helsevesenet. Data om...
Jostein Grytten, Irene Skau, Fredrik Carlsen
04.03.2004
Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001. Det overordnede formålet med reformen er å forbedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ( 1 ). Pasientene skal få bedre tilgjengelighet og økt trygghet, i...
Fredrik Carlsen
20.03.2000
I Norge har vi de siste årene fått reformer som kan medføre at markedet får større betydning for sykehussektoren. Vi har fått fritt sykehusvalg og statlig stykkprisfinansiering, og regjeringen har...
Fredrik Carlsen, Jostein Grytten, Irene Skau
11.08.2005
Med sykehusreformen av 1.1. 2002 er sykehusene overført fra fylkeskommunene til staten. Fem regionale helseforetak eid av staten har ansvaret for å organisere og finansiere spesialisthelsetjenestene...