Kommunelegetjenesten i Nord-Norge 1995-97

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er i økende grad oppstått vanskeligheter med å få besatt kommunelegestillingene i Nord-Norge. I 1997 vargjennomsnittlig 28% av de faste stillingene ubesatt. Problemene var størst i de små kommunene, de med under 4000innbyggere. I antall omfatter de små kommunene ca. 70% av kommunene og 27% av innbyggerne i landsdelen, og i disse var37% av de faste stillingene ubesatt. Manglene i den kurative legetjeneste og legevakttjenesten er delvis avhjulpet avet meget stort antall korttidsvikarer. En prevalensundersøkelse i oktober 1998 viste at 67% av legene var av norsknasjonalitet. I de mindre kommunene var under halvparten norske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media