Kommunelegetjenesten i Nord-Norge 1995-97

Andersen F, Herder O, Forsdahl A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er i økende grad oppstått vanskeligheter med å få besatt kommunelegestillingene i Nord-Norge. I 1997 var gjennomsnittlig 28% av de faste stillingene ubesatt. Problemene var størst i de små kommunene, de med under 4000 innbyggere. I antall omfatter de små kommunene ca. 70% av kommunene og 27% av innbyggerne i landsdelen, og i disse var 37% av de faste stillingene ubesatt. Manglene i den kurative legetjeneste og legevakttjenesten er delvis avhjulpet av et meget stort antall korttidsvikarer. En prevalensundersøkelse i oktober 1998 viste at 67% av legene var av norsk nasjonalitet. I de mindre kommunene var under halvparten norske.

Anbefalte artikler