Finne PH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finne PH

Seip M, Finne PH
20.04.1998
Sammendrag Jernbehovet hos barn i forskjellige aldersgrupper, hva som er normal hemoglobinkonsentrasjon og normalt serum-ferritinnivå diskuteres. Normalitetsdefinisjonen har betydning for hvor mange...
Bjerkedal T, Osnes K, Finne PH, Irgens LM
10.11.1997
Sammendrag Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelen dødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som...
Finne PH, Heiberg A, Holmström H
20.04.1997
Sammendrag Osteogenesis imperfecta er en sykdom med svært varierende klinisk bilde. Ikke sjelden kan det være vanskelig å stille en sikker diagnose. Siden sykdommen skyldes feil i kollagenet, kan...
Finne PH
30.10.1996
Nyfødtmedisinen har de siste 15-20 år gjennomgått en dramatisk utvikling. Dette har gitt bedre forståelse av sykdomsårsakene hos de forskjellige grupper av nyfødte og bedre behandlingstilbud. Ny...