Prognostiske faktorer ved plateepitelkarsinomer i hode- og halsområdet

Faye-Lund H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det gis en oversikt over prognostiske faktorer ved orale, faryngeale og laryngeale karsinomer. Man kan skille mellom forskjellige typer prognostiske prediktorer: eksterne, verts- og svulstspesifikke. De sistnevnte inkluderer lokalisasjon, stadium, histologisk gradering, DNA-ploiditet og biokjemiske karakteristika. Til slutt diskuteres behandlingsmessige konsekvenser av denne viten og mulige profylaktiske tiltak.

Anbefalte artikler