Prognostiske faktorer ved plateepitelkarsinomer i hode- og halsområdet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det gis en oversikt over prognostiske faktorer ved orale, faryngeale og laryngeale karsinomer. Man kan skille mellomforskjellige typer prognostiske prediktorer: eksterne, verts- og svulstspesifikke. De sistnevnte inkludererlokalisasjon, stadium, histologisk gradering, DNA-ploiditet og biokjemiske karakteristika. Til slutt diskuteresbehandlingsmessige konsekvenser av denne viten og mulige profylaktiske tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media