Slimhinnederiverte maligne melanomer i hodet og halsområdet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Maligne melanomer i slimhinner i hode og halsområdet oppstår hyppigst i nese og bihuler. Det er sjeldne svulster,lengden av sykdomsforløpet er uforutsigbart og prognosen dårlig.

  Et materiale på 13 pasienter med malignt melanom i nese og bihuler ble samlet i løpet av 30 år vedØre-nese-halsavdelingen, Ullevål sykehus. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet var 72 år, det var åtte kvinner ogfem menn. Ti pasienter ble primært operert, to av disse fikk i tillegg postoperativ bestråling. Tre pasienter fikk kunpalliativ behandling. Fire pasienter er i live, to med observasjonstid på henholdsvis ti og sju år, to med omtrent toårs observasjonstid. Flere av pasientene som døde av sin sykdom, hadde flere års overlevelse med mange residiver somflere ganger ble kirurgisk behandlet. Lengste overlevelse var 19 år. Alle svulstene hadde histologiske trekk somindikerte aggressiv vekst. Materialet er for lite og strekker seg over for lang tid til at man kan trekke konklusjonerom behandlingseffekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media