Slimhinnederiverte maligne melanomer i hodet og halsområdet

Faye-Lund H, Larsen TE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Maligne melanomer i slimhinner i hode og halsområdet oppstår hyppigst i nese og bihuler. Det er sjeldne svulster, lengden av sykdomsforløpet er uforutsigbart og prognosen dårlig.

Et materiale på 13 pasienter med malignt melanom i nese og bihuler ble samlet i løpet av 30 år ved Øre-nese-halsavdelingen, Ullevål sykehus. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet var 72 år, det var åtte kvinner og fem menn. Ti pasienter ble primært operert, to av disse fikk i tillegg postoperativ bestråling. Tre pasienter fikk kun palliativ behandling. Fire pasienter er i live, to med observasjonstid på henholdsvis ti og sju år, to med omtrent to års observasjonstid. Flere av pasientene som døde av sin sykdom, hadde flere års overlevelse med mange residiver som flere ganger ble kirurgisk behandlet. Lengste overlevelse var 19 år. Alle svulstene hadde histologiske trekk som indikerte aggressiv vekst. Materialet er for lite og strekker seg over for lang tid til at man kan trekke konklusjoner om behandlingseffekt.

Anbefalte artikler