Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege Helge Jansen døde 10.5. 2005, han ble 68 år gammel. En ener er borte, en dyktig kollega og en god venn.

  Han ble cand.med i 1963 etter å ha studert medisin i Kiel i Tyskland. Allerede i 1963 da han var vikar ved Ullevål sykehus opplevde han den første vellykkede nyretransplantasjonen i Norge. Denne opplevelsen kom til å prege hele hans yrkeslange liv. Etter å ha arbeidet som assistentlege ved flere sykehus i landet ble han i 1971 ansatt ved Rikshospitalets dialyseavdeling. Der stod utviklingen av hjemmedialyse sentralt, og Helge bidrog aktivt i samarbeid med Christian Cappelen og Anne Mørdre til at denne behandlingsformen ble spredt utover hele landet.

  I 1973 ble han ansatt som spesiallege i nyresykdommer ved Vest-Agder Sentralsykehus, og han var Sørlandets første spesialist i nyresykdommer. Han bygde opp en dialyseavdeling med en effektiv og dyktig stab. Nyretransplantasjon var likevel det han brant mest for. Han innså tidlig at dialyse var en dårlig erstatning, og hans iherdighet og dyktighet gjorde Sørlandets nyrepasienter til en privilegert gruppe. År etter år kunne man lese i statistikken at langt flere pasienter fra Sørlandet enn andre steder i landet ble transplantert før dialysebehandling ble nødvendig. I dag anses dette som den optimale behandling.

  Helge var også tidlig ute med å diagnostisere og behandle aluminiumintoksikasjon hos dialysepasientene. Pasientbehandlingen var det sentrale for ham. Han kunne treffes på sykehuset til alle døgnets tider. Hans omsorg for pasientene var enestående. Han var en kliniker av den gamle skolen, og for unge kolleger var det en uforglemmelig opplevelse å arbeide ved avdelingen med ham som læremester. Som eneste spesialist i nyresykdommer på Sørlandet gjennom en årrekke hadde han et enormt arbeidspress og ansvar, og han sparte seg aldri.

  Våre tanker går til Trine Lise og familien som fremfor noen føler savnet.

  Helge vil bli minnet for sitt viktige bidrag for nyrefaget i Norge, og blant hans pasienter og deres familier vil han bli respektfullt husket og omtalt i årevis. Vi vil alle huske ham for hans holdning som lege, medmenneske og venn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media