Espen Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Dietrichs

Espen Dietrichs
03.04.2003
Depresjon forekommer hyppig hos pasienter med Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme. Blant 245 pasienter i Rogaland ble det påvist alvorlig eller moderat depresjon hos 5,1 % og mildere...
Espen Dietrichs
30.10.2002
Tidsskriftet har fått henvendelser fra et firma som ønsker omtale av sykdomsmodulerende behandling ved multippel sklerose. Dette kan oppfattes som utidig innblanding i redaksjonelle spørsmål fra et...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
A man in his 70’s had ever since his youth developed essential tremor in his hands and forearms, and after many years also head tremor like a yes movement. The condition had progressed over time. In...
Erik Sveberg Dietrichs, Espen Dietrichs
06.10.2015
The modern use of therapeutic hypothermia can trace its roots back to the early 1800s, when the French surgeon Dominique Jean Larrey realised that cooled body tissue had greater hypoxia tolerance ( 1...
Siri Hylleraas Bø, Geir Bråthen, Espen Dietrichs, Gunnar Bovim
30.11.2000
Hodepine har en livstidsprevalens på 93 % hos menn og 99 % hos kvinner (1). Akutt hodepine er ikke entydig definert i vanlige klassifikasjonssystemer, som klassifikasjonene til International...
Espen Dietrichs
30.09.2000
Norsk nevrologisk forening (NNF) ser med undring hvordan mangelen på turnusplasser for leger blir omtalt i mediene, samtidig som våre tilbud om å motta turnusleger blir avvist. Inntil 1998 hadde...
Espen Dietrichs
16.06.2005
Farmakologisk behandling av hjernesykdommer hos eldre er en spesiell utfordring Hjernen er kompleks. Hver av oss blir ifølge de nyeste beregninger født med rundt 130 milliarder hjerneceller. Hver av...
Geir Ketil Røste, Espen Dietrichs
02.06.2005
Med stadige krav til effektivisering og innsparing er det vanskelig for norske sykehus å ta i bruk nye og bedre behandlingsmetoder Mange av de senere års fremskritt innen medisinsk diagnostikk og...
Espen Dietrichs
30.04.2012
Karl Bjørnar Alstadhaug & Søren Jacob Bakke hevder i Tidsskriftet nr. 3/2012 at synkron utladning fra nevronene i oliva inferior er årsak til palatal tremor ( 1 ). Undertegnede tror at de med...
Espen Dietrichs
10.12.2013
Mathias, Cristopher J. Bannister, Sir Roger Autonomic failure A textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system. 5. utg. 897 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
En mann i 70-årsalderen hadde helt fra ungdomsårene utviklet essensiell tremor i hender og underarmer og etter flere år også hodetremor, som ja-bevegelse. Tilstanden hadde progrediert over tid. I...
Erik Sveberg Dietrichs, Espen Dietrichs
06.10.2015
Den moderne bruken av terapeutisk hypotermi har sine røtter tilbake til tidlig på 1800-tallet, da den franske kirurgen Dominique-Jean Larrey erkjente at nedkjølt kroppsvev hadde økt toleranse for...
Espen Dietrichs
15.03.2016
Vanderah, Todd W. Gould, Douglas J. Nolte’s the human brain. 7. utg. 703 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2016. Pris USD 75 ISBN 978-1-4557-2859-6 John Nolte sto bak de seks tidligere...
  •