Erik Waage Nielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Waage Nielsen

Kristin Skogøy, Erik Waage Nielsen
02.11.2006
En tidligere frisk 24-årig, p-pillebrukende kvinne oppsøkte lege på grunn av røde, ringformede utslett. Hun levde i et turbulent parforhold preget av psykisk stress. Utslettet kom nesten daglig,...
Anders Hovland, Erik Waage Nielsen
20.05.2000
Vi takker for interessante kommentarer fra gruppen i Harstad i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1). De spør hvorfor 30 pasienter ikke fikk trombolytisk behandling til tross for at indikasjon forelå. 21 av...
Anders Hovland, Erik Waage Nielsen
10.03.2000
Kliniske studier har vist redusert dødelighet ved bruk av trombolytisk behandling og acetylsalisylsyre ved akutt hjerteinfarkt (1). Overlevelsen øker dersom trombolytisk behandling gis tidlig i...
Torfinn Eriksen, Camilla Müller, Mohsen Miryahyaei, Erik Waage Nielsen
01.12.2005
En formiddag i november 2003 ringte hjemmesykepleien til sykehuset i Mosjøen og fortalte om en 59 år gammel kvinne som var blitt dårlig og ikke kom seg opp av sengen. Pasienten...
Cecilie Bendiksen, Abbas Emami, Jan Prytz, Hedda Soløy-Nilsen, Erik Waage Nielsen
03.06.2010
Hypoglykemi kan gi bevisstløshet og kramper. I dette tilfellet ble mannen innlagt i medisinsk avdeling, men ble overført til intensivavdelingen som ortopedisk pasient med omfattende bekkenskader...
Anders Hovland, Anne Kristine Fagerheim, Randolf Hardersen, Erik Waage Nielsen
01.07.2010
Kardiogent sjokk er en livstruende tilstand som kan ha mange årsaker. Vi beskriver utredningen og behandlingen av en eldre mann som ble innlagt med kardiogent sjokk. En 75 år gammel mann ble...
Stine Andreasen, Erik Waage Nielsen, Pål Øian
25.03.2010
Valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin er omdiskutert, og praksis varierer mellom land og institusjoner. I 2000 ble en studie fra Term Breech Trial Collaborative Group publisert i The...
Erik Waage Nielsen
18.11.2010
I Tidsskriftet nr. 15/2010 presenteres en god oversikt over syre-base-forstyrrrelser hos intensivpasienter ( 1 ). Jeg stusser imidlertid over hovedbudskapet i faktarammen. Etter min og andres...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
18.02.2011
Anoreksi er en alvorlig tilstand som kan være svært vanskelig å behandle. Den betydelige underernæringen griper dypt inn i kroppens fysiologiske prosesser og påvirker alle organsystemer. Vi omtaler...
Arne Stokke, Joar Julsrud, Anette Fosse, Erik Waage Nielsen
15.11.2011
Bøhmer & Fink Eriksen kommer med interessante kommentarer og tilleggsopplysninger angående vår omtalte pasient med anoreksi, hypokalemi og kramper. Ett av våre hovedpoenger var å belyse hvor...
Erle Lysfjord Sommerli, Erik Waage Nielsen
11.12.2012
De fleste barn som fødes i industrialiserte land i dag vil oppnå en høy alder. Ifølge befolkningsfremskrivninger fra 2010 kan man forvente at antall innbyggere ≥ 67 år vil vokse fra 0,6 millioner i...
Magnus Salomonsen, Randolf Hardersen, Maria Carlsson, Erik Waage Nielsen
10.12.2013
En mann i 70-årene ble innlagt etter at han var blitt funnet i en grøft. Han var forvirret og fikk gradvis nedsatt bevissthet. Pasienten hadde en syre-base-forstyrrelse som det skulle vise seg...
Gunnbjørg Tysvær, Erik Waage Nielsen
05.03.2013
En kvinne i 60-årene var innlagt med svelgevansker og ernæringsproblemer. Hun var fra tidligere diagnostisert med supraglottisk plateepitelcancer og behandlet med utvidet strålefelt mot halsen og med...
Erik Waage Nielsen
07.05.2013
I et leserinnlegg i Tidsskriftet nr. 5/2013 kommenterer Carl Haakon Samuelsen ( 1 ) Eva Skovlunds definisjon av en p-verdi i en leder i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 2 ). Både Samuelsens og Skovlunds...
Mahad Omar Warsame, Danil Gamboa, Erik Waage Nielsen
14.10.2014
En kvinne i 40-årene med en fra tidligere kjent metastasert rectumcancer ble innlagt etter en kortvarig episode med bevissthetsforstyrrelse og kramper. Funn og symptomer som ikke kunne forklares av...
Erik Waage Nielsen
17.11.2015
Takk for en spennende diagnosejakt i denne interessante artikkelen om akutt fettlever i svangerskapet ( 1 ). I artikkelen er det imidlertid en misforståelse der forfatteren skriver: «Med tanke på...
Erik Waage Nielsen, Knut Tore Lappegård, Harald Thidemann Johansen
19.05.2015
I Tidsskriftet nr. 3/2015 omtales en randomisert studie av et nytt legemiddel mot hjertesvikt ( 1 ). Studien er finansiert av Novartis og publisert i New England Journal of Medicine ( 2 ). Legemidlet...
Robin Breivik Ellingsen, Farid Khan Baloch, Erik Waage Nielsen
26.01.2016
En mann i 60-årene med flere kjente alvorlige diagnoser ble funnet livløs av hjemmesykepleier, og hjerte-lunge-redning ble iverksatt. Da ambulansepersonell kom til, ble det registrert uttalt...
  •