Erik Kristoffer Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Erik Kristoffer Arnesen har master i samfunnsernæring og er ph.d.-kandidat ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har også verv i Nasjonalt råd for ernæring.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erik Kristoffer Arnesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media