Erik Koldberg Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Koldberg Amundsen er ph.d., spesialist i medisinsk biokjemi, overlege ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Artikler av Erik Koldberg Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media