Erik Koldberg Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med utarbeiding/revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendte manusversjon.

Erik Koldberg Amundsen er ph.d. og overlege i medisinsk biokjemi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erik Koldberg Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media