Erik Koldberg Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Erik Koldberg Amundsen er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Artikler av Erik Koldberg Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media