Erik Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Johnsen

Erik Johnsen
02.05.2017
Medisinsk redaktør Ketil Slagstad anfører at effekten av antipsykotika er omdiskutert. Jeg ønsker kort å kommentere dette punktet. Nyere metaanalyser viser at effektstørrelsen av antipsykotika...
Erik Johnsen, Hugo A. Jørgensen
12.01.2006
Prolaktin er et polypeptidhormon som utskilles fra adenohypofysen, og sekresjonen er under innflytelse av en rekke både stimulerende og inhibitoriske faktorer ( 1 ). Hos mennesket fremmer prolaktin...
Erik Johnsen
01.07.2010
Det er klare effektforskjeller mellom nyere antipsykotiske legemidler. Det viser en studie fra Bergen. De antipsykotiske legemidlene olanzapin, quetiapin, risperidon og ziprasidon ble sammenliknet...
Erik Johnsen
27.11.2012
Nemeroff, Charles B. Management of treatment-resistant major psychiatric disorders 366 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 55 ISBN 978-0-973998-1 Boken bør appellere bredt...