Erik Falkum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Falkum

Erik Falkum
15.10.2018
Diskusjonen om psykoterapiveiledningens form og innhold er knyttet til en større diskusjon om de ulike psykoterapimodellenes kjennetegn og virkning. Helt inntil nylig har diskusjonen vært preget av...
Erik Falkum
03.09.2018
Veiledningen i psykoterapi for utdanningskandidater i psykiatri er i endring. Et utvalg oppnevnt av Norsk psykiatrisk forening foreslår at den fremtidige veiledningen bør bestå av to obligatoriske...
Erik Falkum
03.09.2018
I alle former for psykoterapi er alliansen mellom pasient og terapeut en kritisk endringsfaktor. Alliansens kjennetegn og betydning er dog ikke alltid de samme i dynamisk og kognitiv psykoterapi...
Erik Falkum
01.05.2008
Bateman, AW Fonagy, P. Mentaliseringsbasert terapi av borderline personlighetsforstyrrelse En praktisk veileder. 231 s, ill. Oslo: Arneberg, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-91614-72-4 Et tre år...
Erik Falkum
22.10.2009
Hood, BM, Santos, LR The origins of object knowledge 378 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. GBP 33 ISBN 978-0-19-921689-5 Etter en lang rekke nøyaktige observasjoner av sine egne barn...
Olaf Gjerløw Aasland, Erik Falkum, Inger Størmer Thaulow
14.12.2006
Norske leger har gjennomgående god helse. Tall fra 1993 viser at norske leger har lavere sykefravær enn befolkningen generelt ( 1 ). Selv om andelen sykmeldte leger har økt siden da, er andelen...
Erik Falkum
26.06.2003
Kurs i stressmestring kan ikke erstatte organisatoriske tiltak mot utbrenthet Da ressurssenteret Villa Sana i 1998 ble åpnet som et samarbeidsprosjekt mellom Legeforeningen og Modum Bad, var...
Reidun Førde, Olaf G. Aasland, Erik Falkum, Harald Breivik, Stein Kaasa
30.03.2001
I Norge har få medisinsk-etiske spørsmål skapt så mye offentlig debatt som spørsmålet om leger bør ha anledning til å utføre eutanasi på pasienter som selv ber om å få dø. Christian Sandsdalen (1918...
Erik Falkum
21.06.2016
Cozolino, Louis Why therapy works Using our minds to change our brains. 288 s. New York, NY: W.W. Norton & Company, 2016. Pris USD 24 ISBN 978-0-393-70905-6 Forfatterens utgangspunkt er at han på...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.06.2000
De kritiske kommentarene til vår artikkel om det vitenskapelige grunnlaget for psykiatrisk behandling dreier seg alle om psykoanalysens og den psykodynamiske psykoterapiens status. Påstanden om disse...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.05.2000
Hovedpoenget i vår artikkel om grunnlaget for psykiatrisk behandling er at vi i større grad må bruke vitenskapelige kriterier for å evaluere og utvikle faget. En kritisk spørrende holdning til ”...
Erik Falkum
10.12.2000
En svensk allmennpraktiker etablerte umiddelbart kontakt med en reservert kinesisk pasient da han spurte om hun hadde møtt Mao. Før hun utvandret til Sverige hadde hun brukt år av sitt liv i...
Erik Falkum
20.04.2000
Begrepet utbrenthet ble lansert i 1974 av psykiateren Herbert Freudenberger, som var tilknyttet den såkalte «free clinic»-bevegelsen i USA, en alternativ helsetjeneste for samfunnets svaktstilte (1...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.04.2000
In the absence of science, opinion prevails (1) Både psykiatriens og den somatiske medisinens historie inneholder mange eksempler på behandlingsmetoder som ikke bare har vært fullstendig uvirksomme,...