Erik Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Arnesen

Kaja Lund Iversen, Erik Arnesen, Helle Margrete Meltzer, Anne Lise Brantsæter
30.10.2018
Barnelegeforeningen erkjenner at det økende forbruket av høykoffeinholdige energidrikker hos barn og unge er et problem, og er enige i at tilfeller av alvorlige akutte forgiftninger gir...
Kaja Lund Iversen, Erik Arnesen, Helle Margrete Meltzer, Anne Lise Brantsæter
19.09.2018
Energy drinks are high-risk products that should not be part of a young person’s diet. Due to the harmful effects, the sale of energy drinks to children and adolescents should be prohibited...
Kaja Lund Iversen, Erik Arnesen, Helle Margrete Meltzer, Anne Lise Brantsæter
17.09.2018
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys. Illustrasjon © Sylvia Stølan Omsetningen...
Erik Arnesen
19.03.2013
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012, kritiserer Hanne Storhaug myndighetenes ernæringsråd i en kommentarartikkel ( 1 ). Hun siterer studien til Skeaff & Miller ( 2 ), men et av deres funn var jo at...
Erik Arnesen
19.03.2013
I Tidsskriftet nr. 2/2013 ( 1 ) hevder Tor Ole Klemsdal at det er tvilsomt om matens energitetthet har betydning for vektutviklingen. Hans begrunnelse er lavkarbodietter med høyt fettinnhold har vist...
Hans Petter Schjønsby, Erik Arnesen, Kristen Riddervold
14.01.2014
Kari Noer Kari Noer født Horn er død etter lengre tids sykdom, 79 år gammel. Hun tok artium på Vestheim skole i Oslo i 1953 og ble ferdig lege i 1959. Etter variert tjeneste ved sykehus og i...
Erik Arnesen
21.04.2015
I en nyhetssak i Tidsskriftet nr. 4/2015 ( 1 ) omtales en ny studie fra Nature ( 2 ). Det er rart at artikkelen ikke nevner noe om mengdene som ble gitt til musene og de syv personene som deltok i...