Else Johanne Rønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for infeksjonsmedisin

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

Hun har har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Else Johanne Rønning er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Else Johanne Rønning
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media