Ellen Blix

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Blix

Ellen Blix
07.10.2019
Nordseth insisterer på at forskningsresultater om hjemmefødsler ikke er relevant. Han viser i stedet til egen erfaring som luftambulanselege og hevder at planlagt hjemmefødsel medfører økt risiko...
Ellen Blix
23.09.2019
Nordseth startet en debatt om risiko ved hjemmefødsler i Adresseavisen i fjor, og fortsetter denne i legetidsskriftet ( 1 ). Han bringer ikke noe nytt til debatten, og har fremdeles ikke satt seg...
Ellen Blix, Merethe Kumle, Pål Øian
01.05.2008
Vår oversiktsartikkel er basert på åtte lærebøker, sju retningslinjer og ni vitenskapelige artikler, de siste med data om til sammen mer enn 40 000 kvinner ( 1 ). Litteraturen ble kvalitetsvurdert og...
Ellen Blix, Pål Øian, Merethe Kumle
06.11.2008
I perioden 1999 – 2004 ble det registrert 858 planlagte hjemmefødsler i Norge. Det tilsvarer 0,3 % av alle fødsler ( 1 ). En mediedebatt i 2005 viste at det var stor uenighet blant norske fagpersoner...
Ellen Blix
12.06.2008
Andreas Barratt-Due og Eldrid Langesæter hevder i Tidsskriftet nr. 8/2008 at epiduralanalgesi ikke er assosiert med økt frekvens av operative forløsninger ( 1 , 2 ). Begge henviser til én enkelt...
Ellen Blix, Merethe Kumle, Pål Øian
13.03.2008
Det er langsom fremgang i fødselen hos 31 % av alle fødende i Norge – dermed er dette den vanligste komplikasjon i fødselsforløpet. Av de 17 526 kvinnene som hadde langsom fremgang i 2004, hadde 16...
Ellen Blix, Kåre Augensen
09.01.2003
Åshild Bjørnerem og medarbeidere viser i Tidsskriftet nr. 26/2002 at halvparten av fødeinstitusjonene i Norge gir rutinemessig oksytocinprofylakse ( 1 ). På grunnlag av andre studier ( 2 , 3 )...
Ellen Blix, Siv-Heidi Pettersen, Hilde Eriksen, Bodil Røyset, Eva Håheim Pedersen, Pål Øian
30.05.2002
I naturlig form er oksytocin et hormon som dannes i hypothalamus og skilles ut fra hypofysebaklappen. Oksytocinnivået øker under fødselen og er høyest i presseperioden (1). Syntetisk oksytocin er et...
Ellen Blix
05.07.2016
Dag Bratlid har kommentert en amerikansk studie som fant at fødsler utenfor sykehus (i fødestuer og hjemmefødsler) var forbundet med økt neonatal dødelighet og sykelighet ( 1 , 2 ). Det er flere...
Ellen Blix
10.11.2000
Torbjørn Moe Eggebø & Leif Kaspar Gjessing har skrevet en svært interessant artikkel om blødning etter vaginal fødsel i Tidsskriftet nr. 24/2000 (1). Nordström og medarbeideres dobbeltblinde...
Ellen Blix
01.10.2013
Siegenfeld, Richard The epidural book A woman’s guide to anesthesia for childbirth. 133 s, ill. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2012. Pris USD 16 ISBN 978-1-4214-0734-0 Boken er...