Eline Feiring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline Feiring

Eline Feiring
14.06.2007
Etter utblokking med stent er det ikke uvanlig at det danner seg arrvev og dermed en ny innsnevring. TTA er en modifisert fettsyre som kan redusere slike tilbakefall. Karel Kier-Jan Kuiper. Foto...
Eline Feiring
14.06.2007
UNN-direktør fratrer Knut Einar Schrøder. Foto Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress Administrerende direktør Knut Einar Schrøder (f. 1941) ved Universitetssykehuset Nord-Norge fratrer sin stilling. Han...
Eline Feiring
28.06.2007
Norske leger var svært uenige om diagnosen hysteri på slutten av 1800-tallet, og debattene hadde høy temperatur. Hilde Bondevik disputerte 24.5. 2007 for graden Ph.D., med en avhandling om hysteri;...
Eline Feiring
29.03.2007
– Det er beklagelig at det ikke finnes et obligatorisk system for klinisk dokumentasjon av hofteproteser. Geir Hallan. Foto Universitetet i Bergen I dag kan kirurger fritt benytte proteser uten...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
06.11.2008
Hedret av Forskningsrådet Anne-Lise Børresen-Dale. Foto Rikshospitalet Anne-Lise Børresen-Dale (f. 1946), forskningssjef ved Avdeling for genetikk ved Rikshospitalet, er tildelt Forskningsrådets pris...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
04.12.2008
Karl Evang-prisen til Berit Schei Berit Schei. Foto Helsetilsynet Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
06.11.2008
Hedret av Forskningsrådet Anne-Lise Børresen-Dale. Foto Rikshospitalet Anne-Lise Børresen-Dale (f. 1946), forskningssjef ved Avdeling for genetikk ved Rikshospitalet, er tildelt Forskningsrådets pris...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
04.12.2008
Karl Evang-prisen til Berit Schei Berit Schei. Foto Helsetilsynet Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
06.11.2008
Hedret av Forskningsrådet Anne-Lise Børresen-Dale. Foto Rikshospitalet Anne-Lise Børresen-Dale (f. 1946), forskningssjef ved Avdeling for genetikk ved Rikshospitalet, er tildelt Forskningsrådets pris...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
04.12.2008
Karl Evang-prisen til Berit Schei Berit Schei. Foto Helsetilsynet Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (...
Eline Feiring
14.08.2008
Helsepersonell som tar seg av hardt skadede pasienter, men som har lite teamtrening, trenger kun kort tids opplæring for å oppnå store, positive langtidseffekter. Torben Wisborg. Foto I.P. Olsen,...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
04.12.2008
Karl Evang-prisen til Berit Schei Berit Schei. Foto Helsetilsynet Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (...
Eline Feiring
14.08.2008
WHO-pris til norsk lege Tharald Hetland (f. 1943), fylkeslege i Oppland, er hedret av Verdens helseorganisasjon (WHO) for sin ekstraordinære innsats for tobakksforebygging. WHO deler ut denne prisen...
Eline Feiring
23.10.2008
Mange sykehjemspasienter med alvorlig demens får for dårlig smertebehandling. – Årsaken er trolig at de ikke klarer å formidle til pleiepersonalet at de har vondt, sier...
Eline Feiring
25.09.2008
Eldre kan ha like god insulinfølsomhet som unge mennesker. Bente Bryhni. Foto privat Det viser overlege Bente Bryhni ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, i sin...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
23.10.2008
Internasjonal pris til Saugstad Ola Didrik Saugstad. Foto Rikshospitalet Ola Didrik Saugstad (f. 1947) ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, er tildelt Maternité Prize, Europas...
Eline Feiring
25.09.2008
Pasienter med øre-nese-hals-kreft kan kanskje øke sjansene for å overleve dersom de får i seg tilstrekkelige mengder frukt og grønt. Kreftpasienter med øre-...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
23.10.2008
Internasjonal pris til Saugstad Ola Didrik Saugstad. Foto Rikshospitalet Ola Didrik Saugstad (f. 1947) ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, er tildelt Maternité Prize, Europas...
Eline Feiring
09.10.2008
Kvinner med multippel sklerose kan trygt føde barn. Sykdommen medfører ingen risiko når det gjelder svangerskap, fødsel og den nyfødte. Julie Dahl. Foto Universitetet i Bergen Antallet kvinner med...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
23.10.2008
Internasjonal pris til Saugstad Ola Didrik Saugstad. Foto Rikshospitalet Ola Didrik Saugstad (f. 1947) ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, er tildelt Maternité Prize, Europas...