Annonse
Annonse

Artikler av Eline Feiring

Eline Feiring
01.03.2007
Barn med epilepsi har, i tillegg til anfallene, store generelle lærevansker, psykososiale problemer og depresjon. Dette rammer særlig dem som får epilepsi tidlig i barndommen, som bruker mange...
Eline Feiring
15.03.2007
Årets helseledere er kvinner Sissel Moe Lichtenberg (f. 1946), direktør ved Kvinne-barneklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus, er én av to kvinner som tildeles prisen Årets helseleder av Norsk...
Eline Feiring
01.03.2007
Sykehusdirektør ble kommandør Knut Einar Schrøder. Foto Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress Knut Einar Schrøder (f. 1941), direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er utnevnt til kommandør av St...
Eline Feiring, Eline Feiring, Bjørn Mørkedal
19.04.2007
Fremragende unge forskere Helge Ræder har mottatt Meltzer-prisen for sin forskning. Foto Universitetet i Bergen Helge Ræder (f. 1972) og Arnstein Mykletun (f. 1973) får årets Meltzer-priser for...
Eline Feiring
11.09.2008
Anders Jahres medisinske priser for 2008 Ole Petter Ottersen. Foto Eva Brænd Anders Jahres store medisinske pris for 2008 tildeles professor Ole Petter Ottersen (f. 1955) fra Senter for...
Eline Feiring
28.08.2008
Harvards høyeste utmerkelse Anders Seim. Foto Kent Dayton Anders Seim (f. 1948), spesialist i allmennmedisin, er tildelt Harvard Universitys høyeste utmerkelse. Det amerikanske universitetet deler ut...
Eline Feiring
20.11.2008
Rundt én av 1 000 kvinner i Norge får blodpropp i forbindelse med svangerskap og fødsel, halvparten av disse de første fire ukene etter fødselen. Anne Flem Jacobsen. Foto Anne Randi Bråtveit Kvinner...
Eline Feiring
18.12.2008
Langtidsoverlevelsen blant barn som er operert for medfødte hjertemisdannelser er dramatisk bedret siden tidlig i 1990-årene. Hvert år fødes det mer enn 500 barn med...
Eline Feiring
26.06.2008
Pasienter som får ferdigbehandling ved et forsterket sykehjem i stedet for i sykehus blir sjeldnere reinnlagt, klarer seg i større grad selv og har lavere dødelighet. Helge Gar...
Eline Feiring
20.11.2008
Mange pasienter med høyt blodtrykk bør ikke bare få medikamentell behandling som reduserer blodtrykket, men også behandling som blokkerer hormonenes virkemåte direkte...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
18.12.2008
Kirurgiske æresmedlemmer Jan Erik Varhaug. Foto Ole-Christian Amundsen, Helse Bergen Professorene Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Rolf Kåresen (f. 1940) er utnevnt til æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk...
Eline Feiring
26.06.2008
Kirurg med et varmt hjerte Paul Egil Gravem. Foto Helse Bergen Overlege Paul Egil Gravem (f. 1948) ved Plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus er tildelt Kongens fortjenstmedalje...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
20.11.2008
Bahr får pris av prins Philip Roald Bahr og prins Philip av Storbritannia. Foto fergusburnett.com Professor Roald Bahr (f. 1957) ved Norges idrettshøgskole er tildelt den prestisjetunge prisen The...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
18.12.2008
Kirurgiske æresmedlemmer Jan Erik Varhaug. Foto Ole-Christian Amundsen, Helse Bergen Professorene Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Rolf Kåresen (f. 1940) er utnevnt til æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk...
Eline Feiring
04.12.2008
Skader i brusk og bein påvirker den fysiske funksjonen hos leddgiktpasienter allerede tidlig i sykdomsforløpet. I en longitudinell studie over ti år har revmatolog Sigrid Ø...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
20.11.2008
Bahr får pris av prins Philip Roald Bahr og prins Philip av Storbritannia. Foto fergusburnett.com Professor Roald Bahr (f. 1957) ved Norges idrettshøgskole er tildelt den prestisjetunge prisen The...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
18.12.2008
Kirurgiske æresmedlemmer Jan Erik Varhaug. Foto Ole-Christian Amundsen, Helse Bergen Professorene Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Rolf Kåresen (f. 1940) er utnevnt til æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
04.12.2008
Karl Evang-prisen til Berit Schei Berit Schei. Foto Helsetilsynet Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
20.11.2008
Bahr får pris av prins Philip Roald Bahr og prins Philip av Storbritannia. Foto fergusburnett.com Professor Roald Bahr (f. 1957) ved Norges idrettshøgskole er tildelt den prestisjetunge prisen The...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
18.12.2008
Kirurgiske æresmedlemmer Jan Erik Varhaug. Foto Ole-Christian Amundsen, Helse Bergen Professorene Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Rolf Kåresen (f. 1940) er utnevnt til æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk...