Elin Johanne Hansteen Strøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Johanne Hansteen Strøm

Andreas Austgulen Westin, Elin Johanne Hansteen Strøm
04.11.2010
Jørgen Bramness påpeker i Tidsskriftet nr. 17/2010 at pregabalin fortsatt må overvåkes med tanke på misbrukspotensial ( 1 ). Med erfaringer fra rusomsorgen deler vi hans oppfatning, og presenterer...
Andreas Austgulen Westin, Arne Helland, Elin Johanne Hansteen Strøm
08.04.2011
I Tidsskriftet nr. 3/2011 bruker Landmark og medarbeidere tall fra Reseptregisteret for å studere omfang av pregabalinmisbruk i Norge i 2008 – 09 ( 1 ). Statistikken er interessant, men...
Andreas Austgulen Westin, Elin Johanne Hansteen Strøm, Lars Slørdal
01.07.2011
I både medisinsk og allmenn litteratur benyttes ordene opioid og opiat ofte vekselvis, som om de var synonyme begreper. Det er de ikke. Ordene «opioid» og «opiat» stammer fra ordet «opium». Opium er...
Andreas Austgulen Westin, Elin Johanne Hansteen Strøm, Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
23.08.2011
Narkotika er det vi forskriver på A-resepter. Eller? Figur 1 Ulike definisjoner av begrepet «narkotika», vist i et venndiagram. Ytre sirkel omslutter midler som kan gi brukeren en eller annen form...