Eirik Søfteland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Søfteland

Kjell Haram, Eirik Søfteland, Tor Hervig, Jouko Pirhonen
28.08.2003
Normalt blodplatetall i svangerskapet er 250 – 290 · 10⁹/l ( 1 ) og blodplatetall under 150 · 10⁹/l kan defineres som trombocytopeni ( 2 ). Trombocytopeni i svangerskapet er ofte uten klinisk...
Eirik Søfteland
30.08.2002
Ved dykking dannes det ofte bobler i blodet når omgivelsestrykket reduseres (under oppstigning – dekompresjon). Slike bobler kan føre til dekompresjonssykdom dersom oppstigningen skjer for raskt...
Dag A. Sangnes, Eirik Søfteland, Martin Biermann, Odd Helge Gilja, Hrafnkell Thordarson, Georg Dimcevski
24.05.2016
Gastroparese er en alvorlig og underdiagnostisert motilitetsforstyrrelse i magesekken ( 1 , 2 ). Det trengs økt oppmerksomhet om tilstanden. Vi gir her en kortfattet oversikt over diagnostikk og...
Eirik Søfteland
04.10.2011
Nathanson, Michael Moppett, Iain K. Wiles, Matt Neuroanaesthesia 412 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-922583-5 I serien Oxford Specialist Handbooks er det...