Eirik Hugaas Ofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: eirikofstad@gmail.com

Medisinsk klinikk

Nordlandssykehuset

og

Institutt for samfunnsmedisin

UiT Norges arktiske universitet

Forfatterbidrag: idé, analyse av materialet og skriving av artikkelen.

Eirik Hugaas Ofstad er ph.d., spesialist i akutt- og mottaksmedisin og i generell indremedisin, avdelingsoverlege i akuttmottak og observasjonspost og førsteamanuensis.

Artikler av Eirik Hugaas Ofstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media