Eirik Hugaas Ofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Hugaas Ofstad

Eirik Hugaas Ofstad
17.09.2018
Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Bård Ingvaldsen et al. Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi 3. utg. 824 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 998 ISBN 978-82-05-48399-6...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Legislation entitles patients to be involved in decisions on treatment that apply to themselves (shared decision-making). This sounds reasonable, and few will question this principle today. In...
Eirik Hugaas Ofstad
09.09.2010
Stene-Johansen, K Tygstrup, F Illness in context Probing the boundaries. 247 s. Amsterdam: Rodopi, 2010. Pris EUR 50 ISBN 978-90-420-2943-9 Dette er det nederlandske forlaget Rodopis 65. bok i serien...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Lovverket krever at pasienter medvirker i beslutninger om behandling som gjelder dem selv. Det høres tilforlatelig ut og få vil i dag stille spørsmål ved prinsippet. I realiteten er det en kompleks...
Eirik Hugaas Ofstad
08.09.2015
Albuquerque, Ulysses Paulino Speaking in public about science A quick guide for the preparation of good lectures, seminars, and scientific presenta-tions. 68 s. Cham: Springer, 2015. Pris EUR 20 ISBN...
Eirik Hugaas Ofstad
15.03.2016
Medisinske beslutninger, slik de utspiller seg i dialogen mellom lege og pasient, lar seg identifisere og klassifisere – og dem er det mange av. Eirik Hugaas Ofstad. Foto: Anne Grete Storvik I...