Eirik Hugaas Ofstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Hugaas Ofstad

Ingrid Petrikke Olsen, Børge Lillebo, Eirik Hugaas Ofstad, Arve Østlyngen, Knut Tore Lappegård
20.07.2021
Vil en desentralisering av medisinstudiene i Norge styrke utdanningen, avlaste universitetsklinikkene og samtidig øke rekrutteringen til distriktene? Forutsetningene for å utdanne leger har endret...
Eirik Hugaas Ofstad, Tore Hauglid, Terje Tollåli, Katarina Radisavljevic Vasiljevic, Knut Dybwik
04.09.2020
A woman in her sixties with COVID-19-related acute respiratory distress syndrome was critically ill with no improvement after three weeks of intensive care. On her nineteenth day on a ventilator she...
Eirik Hugaas Ofstad, Tore Hauglid, Terje Tollåli, Katarina Radisavljevic Vasiljevic, Knut Dybwik
13.08.2020
En kvinne i 60-årene med covid-19-utløst akutt lungesviktsyndrom hadde stasjonær kritisk sykdom etter tre ukers intensivbehandling. Dag 19 på respirator fikk hun behandling med steroider. Det ble...
Eirik Hugaas Ofstad
17.09.2018
Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Bård Ingvaldsen et al. Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi 3. utg. 824 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 998 ISBN 978-82-05-48399-6...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Legislation entitles patients to be involved in decisions on treatment that apply to themselves (shared decision-making). This sounds reasonable, and few will question this principle today. In...
Eirik Hugaas Ofstad
09.09.2010
Stene-Johansen, K Tygstrup, F Illness in context Probing the boundaries. 247 s. Amsterdam: Rodopi, 2010. Pris EUR 50 ISBN 978-90-420-2943-9 Dette er det nederlandske forlaget Rodopis 65. bok i serien...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Lovverket krever at pasienter medvirker i beslutninger om behandling som gjelder dem selv. Det høres tilforlatelig ut og få vil i dag stille spørsmål ved prinsippet. I realiteten er det en kompleks...
Eirik Hugaas Ofstad
08.09.2015
Albuquerque, Ulysses Paulino Speaking in public about science A quick guide for the preparation of good lectures, seminars, and scientific presenta-tions. 68 s. Cham: Springer, 2015. Pris EUR 20 ISBN...
Eirik Hugaas Ofstad
15.03.2016
Medisinske beslutninger, slik de utspiller seg i dialogen mellom lege og pasient, lar seg identifisere og klassifisere – og dem er det mange av. Eirik Hugaas Ofstad. Foto: Anne Grete Storvik I...