Einar K. Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar K. Kristoffersen

Michael Hahn, Maria Elena Huanca Condori, Atle Totland, Einar K. Kristoffersen, Tor Audun Hervig
26.06.2020
Covid-19 kan føre til livstruende sykdom. I påvente av vaksinasjon og dokumentert effektiv behandling utprøves flere alternative behandlinger. Dette er den første publiserte beskrivelsen av en...
Elling Ulvestad, Einar K. Kristoffersen
10.01.2002
Dei kliniske teikn og symptom ved borreliose viser stor variasjon, og laboratorieundersøkingar har derfor ein sentral plass i diagnostikken. Testar for å måle antistoff mot Borrelia burgdorferi har...
Jenny Foss Abrahamsen, Einar K. Kristoffersen, Tor Hervig, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Elling Ulvestad
20.05.2000
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte er en ressurskrevende terapi som i Norge tilbys et fåtall kreftpasienter innenfor spesielle diagnosegrupper. Disse pasientene skal ha en...