Eiliv Brenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eiliv Brenna

Eiliv Brenna
06.12.2016
I Tidsskriftet nr. 20/2016 spør to «tittelforvirra medisinstudentar» om doktor kan brukast synonymt med lege (eller lækjar), og i svaret frå Erlend Hem blir dette stadfesta som rett ( 1 ). Så enkelt...
Eiliv Brenna
28.02.2008
Tidsskriftet nr.1/2008 inneholder flere artikler om korridorpasienter, bl.a. en lederartikkel av Ivar Sønbø Kristiansen ( 1 ). Der omtales St. Olavs Hospital som det siste året har redusert både...
Eiliv Brenna, Borgar Flaaten, Helge E. Myrvold
20.09.2000
Omtrent 30 % av pasienter med levercirrhose og portahypertensjon vil få blødning fra oesophagusvaricer. Mortaliteten ved første blødning er 30 – 50 %, og blant dem som overlever, vil de fleste få en...
Eiliv Brenna, Harald Steinum, Raisa Hannula
25.03.2014
Bjørg Viggen Vår venn og kollega overlege Bjørg Viggen døde 12. januar, 74 år gammel. Hun var bærebjelken, både faglig og menneskelig, for Avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital...