Eigil Fossum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eigil Fossum

Eigil Fossum
01.04.2004
Det var en gang en helseminister som ønsket seg verdens beste helsevesen. Han innførte derfor en helsereform. En dag var det plutselig en gutt som sa: «Men se! Helseministeren har jo ingen klær på!...
Eigil Fossum
06.03.2003
Sissel Benneche Osvold etterlyser i Tidsskriftet nr. 2/2003 legenes deltakelse i den offentlige debatt ( 1 ). Bakgrunnen er at Norsk gynekologisk forening har bedt Pressens Faglige Utvalg vurdere...
Eigil Fossum
10.12.2001
Nærmere 50 % av alle dødsfall i Norge er relatert til hjerte- og karsykdom. Høyt blodtrykk, redusert insulinfølsomhet, fysisk inaktivitet og stress er risikofaktorer for hjerte- og karsykdom...
Eigil Fossum, Bilal Ata, Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arild Mangschau
11.09.2003
Akutt hjerteinfarkt er en hyppig forekommende akuttmedisinsk tilstand, og det foreligger god dokumentasjon for reduksjon av morbiditet og mortalitet ved trombolytisk behandling ( 1 ). Nytten av...
Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Sverre E. Kjeldsen, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjær, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
14.01.2014
Dårlig medikamentetterlevelse er en viktig årsak til persisterende høyt blodtrykk. Dette må skilles fra behandlingsresistent hypertensjon, hvor blodtrykket selv ved god pasientetterlevelse av...
Sverre E. Kjeldsen, Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjære, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
19.08.2014
Tidsskriftet nr 1 2014 omtalte vi renal denervering (RDN) ved terapiresistent hypertensjon i en oversiktsartikkel ( 1 ). I etterkant har det tilkommet nye studier som ikke viser ønsket effekt av RDN...