Egil W. Martinsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil W. Martinsen

Kjetil Horn, Egil W. Martinsen
31.05.2007
De sentrale helsemyndigheter legger vekt på brukertilfredshet i helsevesenet, og det er utviklet egne instrumenter for å måle dette ( 1 ). Pasienttilfredsheten påvirkes av psykososiale forhold,...
Egil W. Martinsen
04.10.2007
Bjørneklett, A. On antidepressant effects of running and SSRI Focus on hippocampal and striatal dopamine pathways. Doktoravhandling. Stockholm: Karolinska Institutet, 2007. ISBN 978-91-7357-246-0...
Egil W. Martinsen
28.05.2009
Davanger, S Eifring, H Hersoug, AG Fighting stress Reviews of meditation research. 191 s, ill. Oslo: Acem Publishing, 2008. Pris NOK 95 ISBN 978-82-91-40516-2 Fighting stress er en samling artikler...
Atle Skrede, Harald Munkvold, Øyvind Watne, Egil W. Martinsen
10.08.2006
Fysisk inaktivitet har alvorlege negative konsekvensar både for fysisk og mental helse. Denne kunnskapen har no fått innpass i dokument frå styresmaktene. Stortingsmelding 16 (2002 – 2003) Resept for...
Egil W. Martinsen
12.08.2004
Det foreligger lite dokumentasjon for hva som er optimal behandling ved spiseforstyrrelser Spiseforstyrrelser inndeles i hovedgruppene anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser. Denne...
Egil W. Martinsen, Asle Hoffart
10.04.2003
I Tidsskriftet nr. 4/2003 beskriver Tor Flørenes kirurgisk behandling av håndsvette og ansiktsrødming, torakoskopisk sympatektomi ( 1 ), og artikkelen er kommentert på lederplass ( 2 )...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Randi-Ann Hoffart, Sigrid Larsen
26.06.2003
I de siste årene har det vært mye oppmerksomhet omkring utmattelse og utbrenthet hos utsatte yrkesgrupper som helsearbeidere og lærere ( 1  –  3 ). Det er uenighet om hvordan begrepet «utbrenthet»...
Egil W. Martinsen, Espen Bjerke
20.02.2003
Psykodynamisk teori og praksis har tradisjonelt hatt stor plass innen norsk psykiatri. I 1972/73 kom dette til uttrykk i retningslinjene for spesialistutdanningen i psykiatri, og det ble slått fast...
Øyvind Rø, Egil W. Martinsen, Jan H. Rosenvinge
30.01.2002
Anorexia nervosa kjennetegnes ved vekttap, menstruasjonstap og opplevelse av fedme på tross av undervekt (kroppsbildeforstyrrelse). Anorexia nervosa har vært kjent i århundrer, men ble første gang...
Egil W. Martinsen
07.06.2016
Berge, Torkil Repål, Arne Håndbok i kognitiv terapi 2. utg. 484 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 849 ISBN 978-82-05-45843-7 Kognitiv terapi har etter hvert fått stor utbredelse...
Lisbet Borge, Egil W. Martinsen, Torleif Ruud, Øyvind Watne, Svein Friis
20.01.2000
Basert på en artikkel publisert i Psychiatric Services 1999 (1) Fra slutten av 1970-årene har de store psykiatriske institusjonene i Norge blitt nedbygd eller nedlagt. Målsettingen har vært å bedre...
Maria Hjort Thommessen, Egil W. Martinsen, Gunn Helene Arsky
01.12.2005
Vektøkning hos pasienter med psykiske lidelser er velkjent. Årsaken til vektøkningen er ofte multifaktoriell, der både medikamentell behandling og livsstilsfaktorer spiller inn. Bruk av psykotrope...
Egil W. Martinsen
18.10.2011
Weg, Allen H. OCD treatment through storytelling A strategy for successful therapy. 189 s. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-538356-0 Kunnskapsbasert behandling av...
Harald Brauer, Egil W. Martinsen
24.01.2012
En 30 år gammel kvinne ble etter fødsel i økende grad forvirret, desorientert og agitert. Ektemannen kontaktet legevakten, og det endte med at hun ble tvangsinnlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. På...
Egil W. Martinsen, Harald Brauer
30.04.2012
Vi takker Carl S. Albretsen for viktig innspill til vår artikkel om behandling av en kvinne med postpartumpsykose ( 1 ). Det er dramatisk når moren til et spedbarn blir alvorlig syk. Helsearbeidere...
Egil W. Martinsen
12.06.2012
I Tidsskriftet nr. 4/2012 argumenterte Steinar Lorentzen ( 1 ) mot at kognitiv terapi bør likestilles med psykodynamisk terapi i utdanningen av legespesialister, slik vi og andre tidligere har tatt...
Egil W. Martinsen
06.10.2015
Huseby, Tormod Alene naken Hvorfor er vi redd for å være oss selv? 277 s. Oslo: Cappelen Damm, 2015. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-47138-5 Rammeverket i denne utgivelsen er pasienthistorier fra...